Stosunki hierarchów kościelnych z władzami komunistycznymi w Polsce Ludowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4522
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki hierarchów kościelnych z władzami komunistycznymi w Polsce Ludowej - strona 1 Stosunki hierarchów kościelnych z władzami komunistycznymi w Polsce Ludowej - strona 2 Stosunki hierarchów kościelnych z władzami komunistycznymi w Polsce Ludowej - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: Prymas Polski kard. August Hlond, ks. Karol Milik, władze komunistyczne w Polsce, usunięcie administratorów apostolskich, księża pozytywni, odwilż październikowa, represje wobec księży, zmiany polityczno-społeczne, arcybiskup Gulbinowicz, stan wojenny, kościół katolicki w Szanghaju, kościół katolicki w Chinach.

Większość systemów komunistycznych na całym świecie mniej lub bardziej otwarcie walczyło z religią. Powodów było wiele, choć zwykle na pierwszy plan wysuwał się aspekt ideologiczno - polityczny. Państwo dopatrywało się w Kościele „konkurencji”. Z tego powodu dążono do osłabienia pozycji Kościoła w państwach komunistycznych oraz próbowano ateizować społeczeństwo. Służby bezpieczeństwa wszelkimi dostępnymi sposobami represjonowały duchownych oraz wiernych. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej znaczną rolę w Kościele katolickim na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych odegrało dwóch wielkich hierarchów - JEm. Bolesław Kominek oraz „żelazny kardynał” Henryk Gulbinowicz. Natomiast w Chińskiej Republice Ludowej jednym z najważniejszych duchownych katolickich jest biskup Jin Luxian, który do dziś stara się utrzymywać kontakty z Watykanem. * * *
Po wojnie Ostrów Tumski w znacznej mierze był zniszczony, katedra leżała w gruzach a struktury organizacyjne kościoła na Dolnym Śląsku praktycznie nie istniały. Ówczesny Prymas Polski kard. August Hlond zamierzał w 1945 roku utworzyć tylko jedną administrację apostolską ze stolicą we Wrocławiu dla Dolnego i Opolskiego Śląska. Odwiódł go od tego zamiaru ks. Bolesław Kominek, proponując mu utworzenie osobnej administracji apostolskiej dla Śląska Opolskiego. Prymas wyraził na to zgodę i mianował administratorem apostolskim dla Dolnego Śląska Księdza infułata Karol Milika a dla Śląska Opolskiego księdza Bolesława Kominka. Ustanowione w 1945 r. administracje apostolskie na Ziemiach odzyskanych oznaczały stabilizację i nie było mowy o tymczasowości urzędów oraz struktur. W związku z tym ks. Infułat Milik tak jak pozostali administratorzy apostolscy byli mianowani nie ad tempus, ale ad nutum Sanctae Sedis. Jako rządca Administracji Apostolskiej we Wrocławiu ks. Karol Milik zaczął od zorganizowania odbudowy Katedry Wrocławskiej oraz innych kościołów zniszczonych podczas wojny. Ponadto w bardzo trudnych warunkach utworzył wszystkie agendy sprawnie funkcjonującej Kurii diecezjalnej. Ks. inf. dr Karol Milik okazał się znakomitym duszpasterzem. O dynamizmie życia religijnego za Jego rządów świadczy między innymi list prymasa Polski - abpa S. Wyszyńskiego do ks. inf. K. Milika z 5 października 1950 roku, Napisał w nim między innymi: „Widziałem Seminarium Duchowne w pełnym rozwoju, widziałem administrację apostolską doskonale zorganizowaną, poziomem swej pracy nie ustępującą w niczym diecezjom centralnym w kraju”. Teoretycznie władze komunistyczne w Polsce do roku 1947 nie stwarzały większych trudności Kościołowi katolickiemu i administratorowi wrocławskiemu ks. K. Milikowi, Kościół był im nawet potrzebny, gdyż bez jego oddziaływania trudno byłoby powrócić do normalnego życia z przed czasów wojny. Jednak po sfałszowanych wyborach w 1947 roku władze państwowe przystąpiły do rozbijania Kościoła od wewnątrz. Stopniowo ograniczano też nauczanie religii w szkołach, a duchowieństwo oskarżano o fanatyzm i chęć wywoływania wojny religijnej.

(…)

… polskich. Musimy im pomagać, ponieważ reprezentują polską rację stanu. Nie możemy się jednak wiązać z nimi politycznie, w tej dziedzinie mamy zachować niezależność”.
Zarówno wikariusz kapitulny wrocławski jak i pozostali księża byli inwigilowani przez aparat bezpieczeństwa. Już w 1945 roku w UB istniały piony wydzielone do walki z religią. W latach 1953-1956 oraz 1962-1989 komórki wyznaniowe funkcjonowały…
… postawie i pertraktacjach z rządem udało mu się wybudować lub odzyskać ponad 100 kościołów, prowadzi seminaria, w których formację zdobyło już 350 księży oraz katolicką drukarnię, gdzie drukuje się Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz wiele książek. Diecezja Szanghaj prowadzi ponadto dzieła charytatywne i centrum rekolekcyjne. Prace biskupa koncentrowały się próbach zjednoczenia „obu…
… dotychczasowego urzędu administratora apostolskiego, który jak już wcześniej pisałem miał status ad nutum Sanctae Sedis (urząd stabilny) wprowadziły siłowo urząd wikariusza kapitulnego, który ma charakter przejściowy. Władze komunistyczne narzuciły Archidiecezji Wrocławskiej „wybór” wikariusza kapitulnego. Zmusiły jedynego księdza z przedwojennej Kapituły Metropolitalnej - księdza Franciszka Niedźbałę, aby dokonał „wyboru” wikariusza kapitulnego. Nic więc dziwnego, iż „wybór” był nieważny, gdyż był pogwałceniem Prawa Kanonicznego. Prymas Polski, aby nie dopuścić do schizmy ze Stolicą Apostolską, udzielił wszystkim „wybranym” wikariuszom generalnym potrzebnej jurysdykcji kościelnej. W taki sposób następcą ks. Infułata Milika został członek ruchu księży patriotów - ksiądz Kazimierz Lagosz. Szedł on na pewne…
… się Kardynała o jego osobiste odczucia na temat prześladowań odpowiedział, że prawie wszystkie jego rozmowy były podsłuchiwane i nagrywane, ale większe represje nie dotknęły go osobiście (za wyjątkiem incydentu ze spalonym samochodem - w roku 1984 władze postanowiły zastraszyć Metropolitę Wrocławskiego, Podczas wizytacji w Złotoryi dwóch funkcjonariuszy SB podpaliły samochód arcybiskupa). Również podczas stanu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz