Najważniejsze części środowiska

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze części środowiska - strona 1 Najważniejsze części środowiska - strona 2 Najważniejsze części środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Najważniejsze części środowiska: klimat, zasoby wodne, ukształtowanie terenu i gleby. Czynniki sprzyjająco-pobudzające: dogodne warunki klimatyczne (temperatura powietrza, opady) - podzwrotnikowy i umiarkowany; mała odległość od wybrzeży morskich; zasobność w wodę (jej jakość i ilość); zasoby środowiska (bogactwa mineralne, gleby); dogodne ukształtowanie powierzchni - tereny równinne nizin.
Czynniki ograniczająco-blokujące: niekorzystne warunki klimatyczne (ekstremalne temperatury, niedobór światła słonecznego, opadów, skrajnie silnych wiatrów) - zwrotnikowe suche, subpolarne i polarne; nieuregulowane stosunki wodne (niedobór lub nadmiar); niedogodne ukształtowanie powierzchni (góry); duża wysokość bezwzględna (hipsometryczny spadek temperatury i ciśnienia oraz deficyt tlenowy w wysokich górach); niekorzystne otoczenie biocenotyczne uniemożliwiające rozwój (duże ilości insektów); duża wysokość geograficzna związana z występowaniem dni i nocy polarnych oraz niskich temperatur.
Antropopresja - wszystkie oddziaływania człowieka na środowisko geograficzne
Eutrofizacja - proces nadmiernej produkcji materii organicznej w zbiornikach wodnych
Zmiany i zagrożenia środowiska mogące wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy: deforestacja (zmniejszenie długów krajów Trzeciego Świata); degradacja gleb (nadmierny wypas zwierząt); pustynnienie; degradacja jezior; zatrucie wód gruntowych; zapotrzebowanie na wodę pitną przekracza zdolności ponownego wypełniania; zmniejszanie się różnorodności gatunków flory i fauny; zmniejszenie się warstwy ozonowej; wzrost poziomu wód; zmiany klimatu.
Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska: cząsteczki lotne (pyły); tlenki węgla; tlenki siarki; tlenki azotu; związki metali ciężkich; smog fotochemiczny.
Najbardziej zaludnione kraje świata: Chiny, Indie, USA.
Gęstość zaludnienia wg kontynentów: Azja (85 osób/km2); Europa (71 osób/km2); Ameryka Południowa (29 osób/km2).
Ekumena - obszary stale zamieszkiwane przez ludzi.
Subekumena - obszary czasowo zamieszkiwane przez ludzi.
Anekumena - obszary nigdy nie zamieszkiwane przez ludzi.
Przyrost naturalny - różnica pomiędzy rodnością a umieralnością.
Grupy cech charakteryzujących ludność: demograficzne (płeć, wiek); społeczne (wyznania, języki, poziom życia); biologiczne (rasa, grupa krwi).
Najdłużej żyją ludzie w krajach wysokorozwiniętych (Kanada, Japonia) a najkrócej w słabo rozwiniętych (Sierra Leone, Gabon).
Najbardziej ubogie kraje świata: Etiopia, Kongo, Burundi.
Najbardziej bogate kraje świata: Luksemburg, Szwajcaria, Norwegia.
Analfabetyzm - brak umiejętności pisania, czytania i liczenia: pierwotny (brak dostępu do oświaty podstawowej) i wtórny (zatracenie po wielu latach podstawowych umiejętności: pisania, odczytywania informacji, właściwego kojarzenia faktów, liczenia).


(…)

… Asia Nations (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej)
ai - amnesty international
CoE - Council of Europe (Rada Europy)
CIS - The Commonwealth of Independent States (Wspólnota Niepodległych Państw)
EFTA - European Free Trade Association (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu)
G8 - Group of 8 (Grupa G8)
GCC - Gulf Cooperation Council (Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej)
IHF…
… Trade Agreement (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu)
NAM - Non-Aligned Movement (Ruch Krajów Niezaangażowanych)
NATO - North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Paktu Północno-atlantyckiego)
OAS - Organization of American States (Organizacja Państw Amerykańskich)
OAU - Organization of African Unity (Organizacja Jedności Afrykańskiej)
OECD - Organization for Economic Cooperation and…
… - International Court of Justice (Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości)
SUN - Secretariat of UN (Sekretariat ONZ)
UNCTAD - UN Conference on Trade and Development (Konfederacja do Spraw Handlu i Rozwoju ONZ)
UNDP - UN Development Programme (Program Rozwoju ONZ)
UNEP - UN Environment Programme (Program “Środowisko”)
UNFPA - UN Population Fund (Fundusz Zaludnienia)
UNHCHR - UN High Commissioner for Human Rights…
…); ziemniaki (Chiny, Rosja, Indie); rośliny oleiste (Soja, Rzepak, Orzeszki ziemne); ogółem (Chiny, USA, Indie); cukier (Brazylia, Indie, Chiny); cytrusy (Brazylia, USA, Meksyk); banany (Indie, Brazylia, Ekwador); kawa (Brazylia, Kolumbia, Indonezja); herbata (Indie, Chiny, Sri Lanka); kakao (Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Indonezja); tytoń (Chiny, Indie, Brazylia); bawełna (Chiny, USA, Indie); drewno (USA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz