Relatywizm kulturowy jako element światopoglądu - strona 9

Otoczenie przedsiębiorstwa

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • dr Tomasz Taraszkiewicz
  • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1400

z bezpośredniego otoczenia firmy wpływające na jej możliwości obsługi rynków. Elementy otoczenia bliższego...

Richard Rorty - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 875

powinności niezależnych od historycznego i kulturowego kontekstu. Dla wielu filozofów odrzucenie...

Kultura - wzory i przemiany

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

i słownictwo. Badanie dystrybucji elementów kultury i nawarstwień kulturowych. Badania nad zwyczajem (całość...

Postacie w filozofii politycznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Edyta Balcerek
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

jest to prawo silniejszego. państwo jest istotnym elementem wpływającym na los ludzki sprawiedliwe...