Socjologia - Tradycja kulturowa, Socjologiczna koncepcja osobowości, Koncepcja osobowości Freuda, Typologie osobowości społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3626
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - Tradycja kulturowa, Socjologiczna koncepcja osobowości, Koncepcja osobowości Freuda, Typologie osobowości społecznej - strona 1 Socjologia - Tradycja kulturowa, Socjologiczna koncepcja osobowości, Koncepcja osobowości Freuda, Typologie osobowości społecznej - strona 2 Socjologia - Tradycja kulturowa, Socjologiczna koncepcja osobowości, Koncepcja osobowości Freuda, Typologie osobowości społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Są 2 zasadnicze czynniki, które mają wpływ na percepcję kultury. Część z nich ma charakter społeczny, a inne indywidualny.
W przypadku czynników typu społecznego sprawa polega na tym, że właściwie my uczymy się tej kultury i przyswajamy kulturę społeczności w pewnym procesie, zwanym socjalizacją. Dzieje się to poprzez uczestnictwo od najwcześniejszego dzieciństwa w kolejnych grupach społecznych. Dzieje się to poprzez kontakt kulturowy z innymi, którzy przyjmują nas do danej grupy i z nami obcują. Stajemy się świadomi problemu z wpływami kulturowymi, kiedy pojawia się konflikt kultur. U jednostki pojawia się poczucie, że jego kultura jest zagrożona. Jeśli socjalizacja jest w pełni udana, to jednostka otrzymuje takie wyposażenie kulturowe, że pewne zasadnicze rzeczy są tak głęboko przyswojone, że ma miejsce pewien automatyzm w zachowaniu. Kiedy socjalizacja jest niepełna, to pojawia się pewien opór wobec nakazów. Niekiedy młodzi nie ulegają pewnym nakazom.
Jeśli nie ma gotowości do automatyzmu w zachowaniu, to proponuje się rozwiązanie alternatywne. Tym sposobem dochodzimy do kontrkultur. Jeżeli nie znajduje jednostka dla siebie gotowego rozwiązania albo nie może się zgodzić na rozpoznanie wzoru, który zna, to decyduje się na uczestnictwo w innej kulturze lub tworzenie nowego ruchu.
Jako jednostki uczestniczymy w różnych skalach społeczności.
Trójpodział w obrębie tego, co nazywamy kulturą.
Pierwszy segment byłby związany z tym, co ludzie czynią. Określa sposoby działania. Nazywa się go kulturą normatywną. Wielu autorów uważa kulturowe reguły za trzon kultury. Niektórzy socjologowie przywiązuję wagę do systemu aksjonormatywnego społeczeństwa. Parsons mówił, że o tożsamości i stabilności społeczeństwa decyduje konsensus co do wartości. Konsensus ten pozwala w danym społeczeństwie budować normy. Żeby normy miały szanse być przestrzeganymi, dobrze byłoby, aby powstały na podstawie podzielanych wartości. Najogólniej mówiąc, znajdują się w tej grupy wzory i opisy działań właściwych, przyjętych w danej kulturze oraz działań niewłaściwych, zabronionych w danej kulturze. Znajdzie się tutaj charakterystyka tego, co się zalicza do powinności i zakazów. Jeśli chodzi o powinności, to mieści się tu szacunek dla wiedzy, powinność dobrego wykonywania swoich obowiązków, powinność bycia punktualnym, powinność przestrzegania wspólnie ustalonych norm. Po stronie negatywnej znajduje się zakaz bicia dzieci, zakaz uruchamiania urządzeń elektronicznych w czasie startu samolotu, zakaz przekraczania prędkości samochodem.
Drugi segment jest związany z tym, co ludzie myślą. Jest to kultura idealna. Zawiera uznane w danej społeczności przekonania, poglądy, idee, pewne standardowe symbole. Ta kultura idealna określa właściwe na jej gruncie sposoby myślenia, definiuje pewne znaczenia. Ustala pewne sensy zjawisk czy znaczeń. Niekiedy można spotkać określenie kultura symboliczna. Nie tyle jest tutaj odwołanie do samej normy, co do cenionych i podzielanych znaczeń, symboli, tego co cenne, ważne. Wtedy powinności i zakazy stają się naszymi wewnętrznymi przekonaniami, że coś jest dobre, piękne, sprawiedliwe.


(…)

… i idealnej. Anatomia kultury
Rozróżnienie według stopnia złożoności elementu kultury.
Najmniejszym składnikiem kultury, cząstką elementarną, jest rys kulturowy. Jest to np. pewien określony sposób, w jaki ludzie się sobie kłaniają. Bardziej złożone całości są to kompleksy kulturowe. Należą do niej np. sposoby ubierania się, witania się, cały Dekalog (pojedyncze przykazanie jest zaliczane do rysu kulturowego…
… się uznanie, że sposoby działania i myślenia ludzi danej kultury tak naprawdę można zrozumieć tylko na gruncie ich własnej kultury. Jeżeli oderwiemy to od ich kultury, to możemy nadać pewnym zachowaniom, wzorom kulturowym zupełnie niewłaściwe znaczenia, bo będziemy przymierzać własną kulturę do tego, co jest tam. Tylko w tamtych realiach to, co miało tak znaczyć, to tak właśnie oznacza.
Tolerancja zawiera…
…, działaniach masowych jesteśmy skłonni hołdować tradycji, utrwalać elementy kultury, przekazywać je młodemu pokoleniu. Tym samym potwierdzamy im wartość. Tworzą się w nich również wzory kulturowe. Socjologiczna koncepcja osobowości
Jest to cecha jednostkowa dotycząca indywiduum. Po pierwsze, jest ważna dlatego, iż ma znaczenie, skutki, konsekwencje społeczne w sensie najprostszym jak nasze zachowania…
… wewnętrznej grupy, w której pełnimy rolę. Chodzi tu np. o system sankcji. Ostatnim czynnikiem jest stopień identyfikacji jednostki z grupą, w której odgrywa rolę. Polega to na utożsamianiu interesów własnych z interesami grupy. Im bardziej ścisłe jest to powiązanie, tym bardziej się do tej roli przykładamy.
Dwa pozostałe elementy socjogenne to jaźń subiektywna oraz jaźń odzwierciedlona. Jaźń subiektywna…
… osobowości podjął Florian Znaniecki. Jego typologię można znaleźć w Ludziach teraźniejszych a cywilizacji przyszłości. Przyjął on założenie, że osobowość człowieka kształtuje się pod wpływem ról społecznych, które są wymagane od jednostki w określonych kręgach społecznych. Znaniecki wskazuje 3 rodzaje kręgów społecznych jako najważniejszych dla kształtowania naszej osobowości:
kręgi wychowawcze - rodzina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz