Postacie w filozofii politycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postacie w filozofii politycznej - strona 1 Postacie w filozofii politycznej - strona 2 Postacie w filozofii politycznej - strona 3

Fragment notatki:

Sofi ści część, że tylko prawo stanowione, część, że istnieje prawo natury-tak czy inaczej jest to prawo silniejszego.
państwo jest istotnym elementem wpływającym na los ludzki
sprawiedliwe jest to, co państwo uzna za sprawiedliwe - nie ma sprawiedliwości obiektywnej - tak jak w pozytywizmie prawn.
Protagoras człowiek jest miarą wszechrzeczy - relatywizm
natura ludzka nie jest społeczna
społeczeństwo powstało dla obrony słabych
zalążek umowy społeczne: początek wspólnych działań to początek społ. I państwa
życie społeczne czasem gwałci wolność ale jest cenne bo zapewnia bezpieczeństwo
Kalikles ludzie są nierówni
prawo chroni słabych więc jest rezultatem ich zmowy - prawo natury jest inne - jest prawem silniejszego
Trazymach prawo stanowione jest przejawem przemocy silnych nad słabymi - zgodność prawa natury ze stanowionym
Sokrates absolutyzm wartości - wiedza prowadzi do moralności (kto poznał dobro, czyni je)
poznanie samego siebie prowadzi do poznania dobra
ludzie nie są sobie równi - państwem powinni rządzić najmądrzejsi a zatem najlepsi moralnie
milcząca umowa między obywatelami a państwem - milcząca aprobata praw (jeśli ktoś nie chce przestrzegać prawa danego państwa powinien zmienić państwo)
krytyka sofistów - prawo jest zgodne ze sprawiedliwością
najlepszy ustrój to arystokracja - rządzy nielicznych ale mądrych i moralnych
najgorsza jest demokracja - rządzenie zleca się niemal przypadkowym ludziom
duchowy pożytek z prawa - stwarza ono warunki dla wewnętrznego doskonalenia się jednostek
należy być bezwzględnie posłusznym prawu niezależnie od jego sprawiedliwości i moralności
Demokryt państwo ma źródło w strachu
stan natury to życie aspołeczne, bez państwa i prawa pozytywnego
mądra władza dobrze myśli, dobrze mówi i dobrze czyni - ścisły związek moralności z polityką
celem państwa jest godzenie interesów indywidualnego i zbiorowego
należy się podporządkować prawu i ludziom lepszym pod względem mądrości i moralności ( ludzie nie są sobie równi) najlepszy ustrój to demokracja - władza wybieralna, swobody demokratyczne (krytyka władzy) ale też dyscyplina ku wspólnemu dobru
prawo stanowione to zło konieczne - pierwotna jest sprawiedliwość, ale poznali ją tylko mędrcy, dla ludzi przeciętnych prawo jest niezbędne
Platon idealizm obiektywny - jedyny prawdziwy świat to świat idei niematerialnych, które są wieczne i niezmienne (ale niepoznawalne) - świat materialny (niedoskonały i zmienny) jest cieniem świata idei


(…)


odpowiedniość - sprzyjanie norm prawnych rozwojowi natury ludzkiej
prawa wynikające z prawa natury tworzą prawo ludów (ius gentium) - bez niego niemożliwe jest funkcjonowanie społeczeństw
prawa powstałe w drodze szczegółowego dookreślenia tworzą prawo pozytywne
prawo natury poznawane jest rozumowo i empirycznie na podstaie poznania natury człowieka
uniwersalna zasada prawa natury: dobro czynić, zła unikać…
… wszystkie potzrby człowieka
pochwała niewolnictwa
nierówności majatkowe są przyczyną przewrotów - przyczyną przewrotów są nierówności - remedium jest silny stan średni
demokracja - politea i timokracja
politea jest najlepszym ustrojem
stanowiska w drodze losowania, zgromadzenie obywateli, klasyfikacja ustrojów: wg ilości rządzących oraz celu:
dobre: monarchia, arystokracja, politea
złe: tyrania, oligarchia, timokracja (bo rządzą interesy rządzących)
państwo idealne zapewnia szczęście obywateli
ma istnieć własność prywatna-budzi patriotyzm
równość majątkowa, równość udziału w sprawach państwowych
złoty środek - zachowanie miary w popędach
cnoty etyczne: wstrzemięźliwość, męstwo, sprawiedliwość - aby je osiągnąć trzeba żyć zgodnie z rozumem
wyodrębnił prawo natury od praw przyrody: dobro należy czynić a zła…
… sprawiedliwości
ludzie są równi i mają naturę społeczną
Cyceron
System eklektyczny (stoicyzm i Arystoteles)
pierwszy, który definiuje państwo przez prawo
znaczenie sprawiedliwości, która jet wieczna i niezmienna
wieczne prawo jest źródłęm prawa natury (głos wewnętrzny) i prawa pozytywnego (wypływa z prawa natury)
najwłaściwszy jest ustrój mieszany
Augustyn
system eklektyczny - Platon i chrześcijaństwo
możliwość…
… - ale zmusza do tego, co słuszne - do osiągnięcia ideału wspólnoty ludzi wolnej woli
Prawo i przymus są kategoriami myślowymi
Formą społeczeństwa jest prawo pozytywne a materią życie gospodarcze - monizm socjalny (prawo ma pierwszeństwo logiczne)
Prawo wyznacza strukturę i całokształt życia w państwie; nawet państwo jest mu podległe - jest to szczególny przypadek porządku prawnego
Bez prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz