Relatywizm kulturowy etyczny - strona 8

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

przyczyny i skutku w obrębie kultury, relatywizm kulturowy Antyewolucjonizm - uznawał, że nie ma jednej...

Wartości moralne

 • Politechnika Warszawska
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1834

, w której człowiek musi wybierać między wartościami, które uznaje za ważne stanowi dla niego dylemat etyczny...

Pojęcia z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1568

. Prawdziwość dowolnego sądu zależy od przyjętych założeń, poglądów czy podstaw kulturowych. Relatywizm...

Radbruch - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1106

, gdyż do twórczości kulturowej niezbędny jest pokój. Relatywizm dochodzi do głosu u Radbrucha kiedy stwierdza...

Etyka zawodowa - Janeczek Urszula

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Urszula Janeczek
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3983

a czego nie należy robić. Poziom etyczny przedsiębiorstwa jest wypadkową wielu czynników. Czynniki...

Wstęp do kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1134

narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna. 5. Relatywizm kulturowy Relatywizm polega...

Kultura - sposoby definiowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna. 5. Relatywizm kulturowy Relatywizm polega...