Relatywizm kulturowy etyczny - strona 7

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

pochodzenia moralności: heteronomiczne, autonomiczne d)systemy etyczne - kryteria klasyfikacji i podstawowe...

Teorie Stosunków mniędzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2100

, a działania państw poddane ocenom etycznym pozwolą zbudować ład mn. - przed I wojną Wilson chciał, aby Stany...

Fundamenty starotestamentalnej moralności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

, a które z nich są wyrazem konkretnych uwarunkowań historyczno-kulturowych? Czy samo rozróżnienie pomiędzy normami...

Kultura w ujęciu socjologicznym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3542

(definicja) Relatywizm kulturowy (definicja) TRADYCJA KULTUROWA (definicja): SOCJALIZACJA: całokształt...

Kultura na przestrzeni wieków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

jest zasada relatywizmu kulturowego, oparta jest ona na dwóch podstawowych założeniach: - kultury są różne...