Kultura w ujęciu socjologicznym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura w ujęciu socjologicznym - strona 1 Kultura w ujęciu socjologicznym - strona 2 Kultura w ujęciu socjologicznym - strona 3

Fragment notatki:

Temat wykładu brzmiał: Kultura w ujęciu socjologicznym. Na 7 stronach zostały przedstawione następujące definicje pojęć: kultura, konflikt pokoleń, obszary regulacji kulturowej, anatomia kultury, uniwersalia kulturowe, socjalizacja, akulturacja, normy kulturowe, wartości kulturowe, przyzwolenia, preferencje, sankcje społeczne, prewencja ogólna, relatywizacja personalna reguły, relatywizacja sytuacyjna reguły, instytucja, reguły partykularne, reguły uniwersalne, rola społeczna, zwyczaje, moralność, prawo, anomia, konfilkt ról, ambiwalencja normy, antynomia normatywna, konformizm, innowacja, rytualizm, rezygnacja, bunt, nonkonformizm, legalizm, negatywizm, oportunizm

WYKŁAD 2
KULTURA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM
PROBLEMATYKA:
Różnorodność sposobów życia - pluralizm kulturowy.
Pojęcie kultury.
Obszary regulacji kulturowej - kultura normatywna, kultura idealna.
Anatomia kultury: rys kulturowy, kompleksy kulturowe, konfiguracje kulturowe, subkultura, kontrkultura.
Uniwersalia kulturowe.
Tradycja kulturowa.
System aksjo-normatywny: normy i wartości.
Siła regulacji.
Podwójna relatywizacja.
Kompleksy reguł: procedury, instytucje, role.
Podsystemy aksjo-normatywne: zwyczaj, moralność, prawo.
Spoistość i konfliktowość systemu aksjo-normatywnego
Stosowanie się do reguł: konformizm i dewiacja.
PLURALIZM KULTUROWY (definicja): artclipy
POJĘCIE KULTURY. Amerykański socjolog Robert Bierstedt: ,,kultura to wszystko co ludzie czynią, myślą i posiadają jako członkowie społeczności''.
Kultura grupowa
Kultury ponadnarodowe (definicja)
Presje krzyżujące się: ,,równoczesny nacisk rozmaitych nakładających się na siebie i niezgodnych w swoich treściach kultur, w których obrębie żyje jednostka'' Tożsamość kulturowa (definicja)
Dysonans kulturowy (definicja)
Konflikt kultur (definicja)
Konflikt pokoleń: odmiana konfliktu kulturowego nasilająca się w okresach szybkich zmian kulturowych, gdy pokolenie młodsze internalizuje nowe wzory kulturowe odmienne od wzorów typowych dla pokolenia starszego.
OBSZARY REGULACJI KULTUROWEJ:
Kultura normatywna (definicja)
Kultura idealna (definicja)
Kultura materialna (definicja)
ANATOMIA KULTURY:
Rys kulturowy (definicja)
Kompleks kulturowy (definicja)
Konfiguracja kulturowa (definicja)
Niekompetencja kulturowa (definicja)
Trzon kultury (definicja)
Subkultura (definicja)
Kontrkultura (definicja)
5. UNIWERSALIA KULTUROWE (definicja):
Partykularyzmy kulturowe: wyjątkowe ,,egzotyczne'' sposoby życia, ograniczone początkowo tylko do jednej, konkretnej kultury.
Imperializm kulturowy (definicja)
Etnocentryzm (definicja)
Relatywizm kulturowy (definicja)
TRADYCJA KULTUROWA (definicja):
SOCJALIZACJA: całokształt procesów, w toku których jednostka przejmuje zastaną kulturę i czyni ją swoją własną.
AKULTURACJA: przejmowanie treści kulturowych odmiennych od tych, jakie jednostka nabyła wcześniej.
SYSTEM AKSJO-NORMATYWNY (definicja): normy i wartości
Segmenty kultury: MYŚLOWY - MATERIALNY - DZIAŁANIOWY
NORMY KULTUROWE: takie reguły, których przedmiotem są właściwe, oczekiwane, obarczone powinnością sposoby czy metody działania, a więc środki dostosowane do osiągnięcia celu.
WARTOŚCI KULTUROWE: takie reguły, których przedmiotem są pożądane, godne, słuszne cele działań. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz