Kultura na przestrzeni wieków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura na przestrzeni wieków - strona 1 Kultura na przestrzeni wieków - strona 2 Kultura na przestrzeni wieków - strona 3

Fragment notatki:

KULTURA Pojęcie kultury wywodzi się z łaciny, pierwotnie to pojęcie dotyczyło uprawy roli (kultura agrarna), dziś w tym znaczeniu używane jest rzadko. Zakres tego pojęcia z biegiem czasu się rozszerzał - cały czas dotyczy troski, pielęgnacji, kultywowania Kultura była pojęciem określającym to co szlachetne, dobre, wzniosie. W oparciu o to wartościujące pojęcie kultury dzielono ludzi, społeczeństwa na lepsze gorsze. Dobrzy, a zatem kulturalni Źli. a zatem nie kulturalni Starożytność GRECY BARBARZYŃCY Średniowiecze CHRZEŚCIJANIE POGANIE roli (kultura agrarna), dziś w
PRZEDNAUKOWE UJĘCIE KULTURY
NAUKOWE UJĘCIE KULTURY
CECHUJE SIĘ:
- wartościowaniem - (a więc normatywizmem) -kryterium wartościowania to jest to, co nazywa się np.: europocentryzmem. To szczególny wariant etnocentryzmu, to pogląd wedle, którego kultura europejska jest wzorcowa, jest ideałem do którego inne kultury powinny się zbliżać. Wartościowanie rzeczy na dobre i złe skutkuje drugą cechą charakterystyczną
- opisowość - nauka zgodnie selektywność celami socjologii mówi jak jest, opisuje rzeczywistość, a nie jak być powinno. Postawa etnocentryczna jest, zatem postawą nienaukową.
Logografowie jońscy, którzy odkrywali nowe lądy geograficzne, dali oni poglądy na to, że są różne kultury.
- selektywność - to znaczy, że kultura w tym ujęciu obejmuje swoim zakresem nie ogół ludzkich zachowań, twórczości, ale tylko wybrane jej elementy. Selektywność jest pochodną owego wartościowania (logiczne następstwo).
Pewnym szczególnym wariantem jest potoczne
rozumienie kultury.
Skojarzenia są dwojakiego rodzaju:
- dotyczące określonych postaw, człowiek kulturalny to człowiek dobrze wychowany, umiejący się zachować. To człowiek, który pomiędzy teatrem a meczem, wybierze teatr.
Człowiek kulturalny w tym ujęciu postrzegany jest w sposób normatywny. To ujęcie sprawia, że w tym rozróżnieniu nie każdy jest człowiekiem kulturalnym.
- z rozmaitych dziedzin ludzkiej aktywności do kultury zalicza się tylko nieliczne (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zajmuje się np.: rybołówstwem zajmuje się natomiast tylko wysublimowanymi sferami). Podchodzimy do niego w sposób normatywny, a zatem kultura w tym rozumieniu staje się czymś wybiórczym.
- ogólność - to naukowe ujęcie włącza w obręb kultury wszystko, co jest działem ludzi. Nie ma wpływu czy jest coś wzniosłe, czy przyziemne, trywialne. Można, zatem powiedzieć, że kultura jest atrybutem życia społecznego - wszędzie gdzie jest jakieś życie społeczne jest również jakaś kultura.
Tę różnorodność kultur kulturową można dostrzec na poziomie zaspokajania potrzeb podstawowych - każda społeczność, ma swoją własna, odmienną kulturę. Tę tezę daje się uzasadnić przy pomocy dwóch argumentów • 1 Argument natury logicznej - oparty na prostym wnioskowaniu logicznym - skoro kultura obejmuje wszystko, co dotyczy ludzi, to także swym zasięgiem obejmuje normy i wartości (czyli regulacja aksjonormatywna). Regulacja aksjonoramtywna to warunek istnienia życia społecznego Wniosek: nie ma życia społecznego bez kultury •2Argument natury etycznej - daje on się ująć w postaci pytania retorycznego:, Jakim prawem jedni ludzie odbierają drugim tę cechę kultury tylko, dlatego że obyczaje, światopogląd, styl życia tych innych różni się od naszych przyzwyczajeń.


(…)

… jest to co badacz sądzi na temat jakiejś kultury, nie ma znaczenia to czy sposób w jaki odbierają rzeczywistość jest z jego punktu widzenia racjonalny czy me. Nie ma zatem znaczenia to z czym spotyka się badacz badając kultury pierwotne (myślenie magiczne).
Holenderscy badacze zabrali ze sobą na wyspy Polinezji różne sprzęty, między innymi stalowe siekiery (z ich punktu widzenia niezbędne). Tubylcy wzięli…
… materialnymi.
Bardzo ściśle powiązana z socjologicznym pojęciem kultury jest zasada relatywizmu kulturowego, oparta jest ona na dwóch podstawowych założeniach:
- kultury są różne, nie ma lepszych, ani gorszych - gorszych naukowego punktu widzenia nie do obrony jest przekonanie o wyższości dramatów Szekspira, od wiersza X
- założenie drugie jest konsekwencją pierwszego- mówi ono o tym, że badacz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz