Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - strona 2

Administracja niezespolona 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Barbara Stefańska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

za naruszenie przepisów prawa probierczego; dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej; dyrektorzy...

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Jerzy Piotrowski
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

wodnych). Wariant III zwany mieszanym- na bazie dotychczasowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej...

Administarcja niezespolona

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

: - podlegają Prezesowi Głównego Urzędu Miar i Ministerstwu Gospodarki; Dyrektorzy regionalnych zarządów...

Źródła prawa ochrony środowiska

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728

rozporządzenie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w sprawie utworzenia strefy ochronnej ujęcia wody...