Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Organy administracji wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

katastru wodnego nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej nadzór...

Schemat zarządzania gospodarką wodną

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

wodnej na wniosek Prezesa KZGW, kadencja 4 lata) Dyrektor Regionalny Zarządów Gospodarki Wodnej (Organ...

Kataster wodny

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1239

. Prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego należy do zadań dyrektora regionalnego zarządu gospodarki...

Plany gospodarki wodnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

regionalnego zarządu gospodarki wodnej rozporządzeniem - akt prawa miejscowego) Programy ograniczania odpływu...

Powszechna ochrona roślin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

bezpośrednio zagrożonego powodzią (decyzja dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej...

Korzystanie z wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

zarządu gospodarki wodnej w celu zapobieżenia skutkom suszy lub powodzi Rozszerzenie korzystania z wody...