Źródła prawa ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa ochrony środowiska - strona 1 Źródła prawa ochrony środowiska - strona 2 Źródła prawa ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa ochrony środowiska Źródła prawa ochrony środowiska można podzielić na: Źródła wewnętrzne (stanowione przez organy państwa) i Źródło zewnętrzne (przeważnie są to umowy międzynarodowe przyjęte przez Rzeczpospolitą) Nie jest to podział rozłączny bo umowy międzynarodowe mogą być stosowane jako źródło prawa wewnętrznego Źródła prawa powszechnie obowiązującego określa art. 87 konstytucji Konstytucja Umowa międzynarodowa Ratyfikowana przez Prezydenta lub zatwierdzana przez Radę Ministrów Gdy dotyczy praw i wolności obywatelskich określonych w konstytucji to wymaga zgody parlamentu w ustawie na ratyfikację Stanowi część prawa krajowego po ratyfikowaniu i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Może wymagać mechanizmów implementacyjnych Ustawa Rozporządzenie (wydane na podstawie delegacji ustawowej) Zakaz subdelegacji Na obszarze działania poszczególnych jednostek podziału terytorialnego także prawo miejscowe: Akty generalne organów administracji rządowej: rozporządzenie wojewody o utworzeniu rezerwatu przyrody rozporządzenie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w sprawie utworzenia strefy ochronnej ujęcia wody uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych kontrolę zgodności z prawem sprawuje sądownictwo administracyjne bardzo ważne źródło ale obciążone wadami:  ograniczony dostęp  opóźnienie w publikowaniu dzienników  mało staranna legislacja Wewnętrzne źródła prawa: Uchwały RM Zarządzenia ministrów i innych organów administracji publicznej Wiążą wyłącznie podległe jednostki organizacyjne i nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięć kierowanych na zewnątrz W praktyce w prawie ochrony środowiska bywa przeciwnie np. ustawa o ochronie przyrody stwierdza, że niektóre zarządzenia (ministra ds. środowiska, wojewody lub dyrektora PN) mogą stanowić źródło prawa powszechnie obowiązującego Prawo Unii Europejskiej W traktacie stowarzyszeniowym z 1991r. Polska zobowiązała się do dostosowania prawa krajowego do ustawodawstwa unijnego Dotyczyło to przede wszystkim wymagań związanych z ochroną środowiska Od dnia wstąpienia do UE związanie RP postanowieniami traktatów założycielskich i innych aktów przyjętych przez instytucje wspólnot Problemy bo nie wszystkie akty prawa europejskiego publikowane a niewiele przetłumaczono na język polski System prawa wspólnotowego: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz