Referendarz - strona 7

Królestwo Polskie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2191

: Przewodzi Król (lub namiestnik), 5 ministrów, 9 radców stanu, referendarze, inni wyznaczeni przez króla...

Koszty postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi Jeśli strona chce uzyskać...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

wniesienia skargi na orzeczenie referendarza zarządzające wpis: A. orzeczenie to traci moc z chwilą...

Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

o referendarzy. Rząd i administracja Rada stanu dzieliła się na: Zgromadzenie ogólne - posiadało w zasadzie...

Rektyfikacja orzeczeń - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1582

zaskarżonemu orzeczeniu, przy czym orzeczenie to może pochodzić od: sądu referendarza sądowego komornika...

System ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Wysoczyńska
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2233

Czy referendarz sądowy jest sędziąnie, Referendarz sądowy nie zastępuje sędziego i nie ma jego statusu...