Referendarz - strona 8

Elementy postepowania cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

na orzeczenie referendarza sądowego. Postępowanie w sprawach cywilnych jest obecnie (w zasadzie) postępowaniem...

Spółki - pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

wniosek o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego wydane przez referendarza przysługuje: 1. apelacja...

Prawo administracyjne - Egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

oraz referendarze sądowi) w Wojewódzkich działa zgromadzenie ogólne sedziów i kolegium sądu jako organ sądu...

Prawo administracyjne - egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1043

oraz referendarze sądowi) w Wojewódzkich działa zgromadzenie ogólne sedziów i kolegium sądu jako organ sądu...

Postępowanie administracyjne-pytania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

doręczenia czy powództwo wzajemne podlega opłacie czy referendarz jest niezawisły czy można odwołać cofnięcie...

Ustrój sądów administracyjnhych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1211

wojewódzkiego sądu administracyjnego. W sądach administracyjnych są zatrudnieni asesorzy sądowi, referendarze...

Wolne Miasto Kraków - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

zwyczajnych i nadzwyczajnych, radcy stanu, referendarzy i innych. Skład nie był ścisły. Sprawowało władzę...