Reżim polityczny - strona 5

Systemy polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2247

społecznego obejmującego całe społeczeństwo czyli trzy elementy: a)    wspólnotę polityczną b)    reżim...

Nauka o państwie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3360

., …, rozdziały XVIII, XIX, XX. Heywood A., …rozdział 8. Antoszewski A., Reżim polityczny, w: Jabłoński...

Polityka a gospodarka-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Potz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

struktur. Industrializacja - mogą pojawić się wszystkie rodzaje reżimów politycznych, autorytarnych...

władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

strukturalna - opiera się na przekonaniu o prawowitym, legalnym i praworządnym charakterze reżimu politycznego...

Wykład - Cammora

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

w 1995 roku.” Od roku 1860, Włochy doświadczyły wiele zmian m.in. trzy reżimy polityczne, ponadto szybkie...

Terytorialna forma organizacji wladzy panstwowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

w podejmowaniu decyzji). • Forma działania władzy państwowej (reżim polityczny) - istota relacji między państwem...