Reżim polityczny - strona 13

Teoria polityki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zbigniew Kantyka
 • Teoria polityki
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256

państwa, ustrój terytorialnyoraz reżim polityczny. Arystoteles dokonał podziału państw ze względu...

- omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1589

norm reżimu politycznego wynikająca z przekonania o ich prawowitym i legalnym charakterze...

Podstawy teorii polityki - vademecum

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1512

- demokratyczna arystokratyczna 2.Reżim polityczny: a) demokratyczny liberalny ludowo- demokratyczny autokratyczny...

Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4018

na reżim polityczny. Źródła prawa wyznaniowego Def. Formalna - Źródłem prawa wyznaniowego jest każdy akt...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4543

reżimem politycznym. W każdym państwie istniej polityczny czyli styl rządzenia na który składa się ogół...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

między nimi. Reżim polityczny Układ stosunków między władzą ustawodawczą a wykonawczą - ogół relacji...

Współczesne Systemy Polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4984

władzy oraz zakresu samorządności ü Reżim polityczny (styl rządzenia) · Całokształt zasad, metod...