Radziwiłłowie - strona 6

Pojęcia w architekturze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

jest do dziś). Pierwsze pełne założenie bastionowe zastosowano w zamku Radziwiłłów w Nieświeżu i Szarogrodzie - zamku...

Skrzydła husarskie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia uzbrojeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

skrzydła ksiąŜę Michał Radziwiłł, pochodzące z 1739r., którego treść zawiera artykuł Z. Bocheńskiego "Złote...

Wielkie Księstwo Poznańskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1715

, był instytucją gwarantującą polskość. Na to stanowisko został powołany Antoni Radziwiłł. Urząd namiestnika...

Polska doby Jagiellonów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

popularnością cieszył się on na Mazowszu na Litwie w 1570 Radziwiłłowie zaczynają kalwinizm popierać x Jan...

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

były ołycka, nieświeska, Radziwiłłów , Zamojskich Istotą ordynacji jest wyjęcie określonego kompleksu dóbr...

Prasa prawicowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia mediów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

stali się biznesmeni z Warszawy i Łodzi (Gejer). Na czele formacji postawiono księcia Janusza Radziwiłła...

Historia administracji - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Karol Lelek
 • Historia administracji
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 4130

Radziwiłłów), dzięki zgodzie marszałka Fredry w 1652 roku. Od tego czasu zaczęto uznawać sprzeciw pojedynczych...