Rada królewska - strona 8

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 917

b) dziedziczny c) początkowo elekcyjny, a potem dziedziczny 17. Istnienie rad królewskich związane...

Włochy - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

, gdzie władza króla była bardzo silna, a król rządził przez poddanych mu urzędników. Rada królewska - organ...

Historia Powszechna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2408

. Osobę na kandydata na króla ustalała rada królewska, która przedstawiała do zatwierdzenia zjazdowi...

Historia państwa i prawa - testy 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

.Do ukształtowanej w XVI w. francuskiej Rady Królewskiej z racji godności wchodzili: a) radcy tytularni b) książęta c...

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5747

. Po ich wymarciu tron stał się elekcyjny. We Francji Rada Królewska wyłoniła się w XIII w. z kurii królewskiej...

Monarchia stanowa - zgromadzenia stanowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

były w okresie na miesiąc przed sesją, od 1305 zaprzestano go zwoływać Rada Królewska i zjazdy możnych - zajęły...