Historia państwa i prawa - testy 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 8 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 8 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 8 - strona 3

Fragment notatki:

9.W Królestwie Sycylii po roku 1282 funkcje zgromadzenia stanowego pełniły:
a) Deputacje Królestwa
b) Rady Walne
c) Kortezy
10.Organy samorządu gubnego to:
a) wojewoda
b) diak ziemski
c) izba gubna
11.Francuski Parlament składał się z izb:
a) śledztw
b) rozpraw
c) wieżyczki
12.Izba Wielka Parlamentu w Paryżu zajmowała się:
a) przyjmowaniem odwołań od sądów baliwów b) rozpatrywaniem w I instancji spraw o obrazę majestatu
c) sądzeniem parów
13.W skład Parlamentu w Paryżu w XIV wieku wchodziło:
a) 78 radców
b) 34 radców duchownych
c) 44 radców świeckich
14.Angielski Sąd Spraw Pospolitych:
a) rozpatrywał sprawy cywilne dotyczące uprawnień Korony
b) za czasów Henryka II składał się z 5 sędziów
c) był pierwszym z sądów westminsterskich
15.Sąd Exchequeru:
a) rozpatrywał wszytkie skargi fiskalne b) przewodniczył mu baron główny
c) wyodrębnił się z kurii królewskiej w XII wieku
16.Sąd Kanclerski:
a) składał się z Lorda Kanclerza i 12 sędziów
b) stosował zasady equity law
c) sądził bez ławy przysięgłych
17.Sady lokalne w Anglii należały do:
a) szeryfów
b) sędziów pokoju
c) strażników pokoju
18.Ława Wielka w angielskim systemie sądownictwa:
a) składała się z 25 przysięgłych b) stwierdzała istnienie podstaw do oskarżenia
c) decydowała o winie
19.Najwyższy organ sądowy w Kastylii to:
a) Kortezy
b) Kancelaria Królewska
c) Audiencja
20.W Rosji chłopi zapożyczający się u panów i popadający przez to w niewolę to:
a) starożilcy
b) srebrniaki
c) nowoprichodcy
TEST NO.7 - STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE
1.Jednostkami terytorialnymi w starożytnej Mezopotamii były:
a) nomy
b) ensi
c) patesi
2.Twórcą państwa Izrael był:
a) Dawid
b) Salomon
c) Saul
3.Do ustaw znanych obecnie a wydanych w starożytnym Egipcie zaliczamy:
a) ustawy Menesa
b) ustawy Ramzesa II
c) ustawy Bokhorisa
4.W polis greckich:
a) nie zdołano stworzyć zwartego systemu prawa
b) stworzono podstawy filozofii prawa
c) pozostało niewiele bezpośrednich źródeł prawa
5.Isonomia to:
a) równość praw


(…)

… w Kastylii władzy przez dynastię Burbonów naczelnym organem państwa stała się:
a) Rada Kastylii
b) Rada Tajna
c) Rada Stanu
12.W wyniku XVII-wiecznych reform w Szwecji powstały:
a) Rada Królestwa
b) Rada Królewska
c) Rada Najwyższa
13.Średniowieczna Rada Państwa w Danii została zastąpiona przez:
a) Radę Tajną
b) RadęPaństwową
c) Kolegium Państwa
14.Rosyjski Senat Rządzący:
a) powstał w 1711 r.
b) pierwotnie…
… ostatecznie:
a) zakaz zmiany sukcesji tronu
b) niepozbywalność domeny królewskiej
c) wyznawanie przez króla wiary katolickiej
2.Najsłynniejszym z doradców królów szwedzkich był:
a) Schumacher
b) Guzman
c) Oxenstierna
3.Omnipotencja to:
a) podstawowa cecha władzy absolutnej
b) całkowita dowolność w kierowaniu państwem przez władcę
c) inaczej wszechstronność
4.Do ukształtowanej w XVI w. francuskiej Rady…
… w 1628 roku
b) zawierała nakaz aresztowania osób nie płacących długów
c) dozwalała w wyjątkowych sytuacjach kwaterowanie wojsk w domach prywatnych
21.Naczelnym parlamentem w XVIII-wiecznej Hiszpanii były:
a) Kortezy Katalonii
b) Kortezy Aragonu
c) Kortezy Kastylii
22.Ostatni Sobór Ziemski zebrał się w roku:
a) 1662
b) 1665
c) 1676
23.Zarząd lokalny w monarchiach absolutnych opierał się na zasadach…
… prowincjach rządzili:
a) admirałowie
b) corregidores
c) wicekrólowie
28.Namiestnik w monarchii pruskiej:
a) stał na czele guberni
b) działał razem z rządem krajowym
c) był mianowany przez elektora
29.Po unifikacji administracji w Prusach przez Fryderyka Wilhelma I państwo dzieliło się na:
a) departamenty kamer
b) powiaty
c) prowincje
30.Kontrola władz miejskich w pruskich miastach królewskich należała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz