Monarchia stanowa - zgromadzenia stanowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia stanowa - zgromadzenia stanowe - strona 1 Monarchia stanowa - zgromadzenia stanowe - strona 2 Monarchia stanowa - zgromadzenia stanowe - strona 3

Fragment notatki:

ZGROMADZENIA STANOWE OGÓLNOPAŃSTWOWE GENEZA: geneza - zgr. stan. wywodzą się z dawnych wieców (dalsza geneza) lub ze zgromadzeń duchownych (bliższa), oraz ukształtowania ustroju stanowego PARLAMENT W ANGLII: geneza - nazwa ustaliła się od XIII wieku (autor: Henryk III), mieszczanie w pralamencie od 1265 roku Struktura: Izba Wyższa (Lordów) - możnowładztwo: abp, bp, opaci, przeorowie zakonów (wyższe duchowieństwo), bezpośredni lennicy króla (posiadający określone lenno), potem aby wejść do Izby Lordów, trzeba było mieć tytuł para Izba Niższa (Gmin) - zasiadali rycerze i mieszczanie - skład: od 1295 r. po 2 rycerzy z hrabstwa i po 2 przedstawicieli z każdego uprzywilejowanego miasta (miasta uprzywilejowane określał szeryf hrabstwa do końca XIV w.), mieszczanie mieli w Izbie Gmin przewagę, wybór rycerstwa: najpierw szeryf desygnował przedstawicieli z hrabstw, potem ograniczono rycerstwodo osiadłego na stałe w hrabstwie obrady - miejsce i termin ustalał król, od XIV w. opactwo westminsterskie było stałym miejscem obrad, zwoływano parlament zazwyczaj raz w roku kompetencje = ustawodawstwo ogólnopaństwowe + sądownictwo + sprawy finansowe ustawodawstwo - wywodziło się z prawa gmin do przedstawienia projektu ustawy, który monarcha mógł przyjąć lub odrzucić,jeśli przyjął, to tekst redagowała kancelaria, a od XV w. Izba Gmin redagowała odpowiedzi sama (w postaci bill) - inicjatywę miała też Izba Lordów i król, aby projekt mógł obowiązywać, musiał być przyjęty przez obie izby i zatwierdzony przez króla (act) sądownictwo - Izba Lordów - najwyższa instancja sądowa państwa i sąd równych dla przestępstw popełnionych przez lordów, potem uzyskała prawo sądzenia przestępstw urzędniczych impeachment - skarga wnoszona przez IG przeciw oskarżonym o nadużycie władzy, rozstrzygana przez Izbę Lordów act of attainder - ustawa Parlamentu, skazująca danego urzędnika na karę śmierci lub wygnania bez procesu, na podstawie głosowania sprawy finansowe - Izba Gmin od XV w. wnosiła wszystkie projekty ustaw skarbowych, zatwierdzał je król
STANY GENERALNE WE FRANCJI: geneza - najpierw Trzy Stany, potem Stany Generalne (1484), pierwsze stany generalne zwołano w 1302 roku Struktura: Izby: duchowna, szlachecka i mieszczańska nominacje - szlachtę i duchowieństwo zapraszał król imiennie do 1484, stan mieszczański reprezentowali przedstawiciele wybranych przez króla miast - miasta komunalne i konsularne wybierały same swych posłów, w miastach prewotalnych wybierał prewot - miejsce i termin obrad zależne od woli króla organizacja - każda z izb obradowała oddzielnie, razem tylko na otwarcie i zamknięcie zgromdzenia, uchwały większością

(…)

… - przedstawiciele 51 miast cesarskich i biskupich, dzieliło się na: ławę reńską (14 miast) i ławę szwabską (37 miast), każde miasto = 1 głos, przewodniczył delegat miasta, w którym Sejm Rzeszy aktualnie obradował
SOBÓR ZIEMSKI W ROSJI:
geneza - zwołano go po raz pierwszy w 1549 roku
organizacja - sobór składał się z trzech kolegiów (izb) - Dumy Bojarskiej, Świętego Soboru i izby przedstawicieli (izby poselskiej) (dworiaństwa, lokalnych urzędników, mieszczan, gości, dzieci bojarskich, strzelców i chłopów (od 1613 r.); sobór zwoływali: car lub poprzedni sobór, a w okresie bezkrólewia Duma Bojarska lub patriarcha, koelgia obradowały osobno
Duma Bojarska - element arystokratyczno-urzędniczy, rodzaj senatu
Święty Sobór - skupiał hierarchów kościoła prawosławnego Izba poselska - była najliczniejsza
wybory do Soboru - od XVII wieku, okręgiem wyborczym był ujezd (powiat), wybory przeprowadzali wojewodowie, obowiązywał system kurialny - listę przedstawicieli każdej warstwy określało pismo zwoławcze cara
kompetencje - wybór cara w razie wymarcia dynastii, nakładanie podatków, uchwal. najważn. ustaw, decyzja (wojna/pokój)
ZGROMADZENIA STANOWE INNYCH PAŃSTW:
Kortezy - zgromadzenia stanowe Hiszpanii, od XIII w., wywodziły…
… pozostałych, duchowieństwa, w Brabancji: szlachta, mieszczanie, duchowieństwo
królestwo Neapolu - Rada Walna, zwana parlamentem od XIV w., uchwalała podatki, w obradach brali udział: możnowładcy świeccy i duchowni, przedstawiciele rycerstwa i miast
królestwo Sycylii - od 1282 roku instytucje Aragonu, trzy izby: szlachta, duchowieństwo, miasta królewskie, zwoływano je co 3 lata, kompetencje: ustawodawstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz