Rada Bezpieczeństwa ONZ - strona 16

Ubóstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1400

członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, a ponadto wspierając rolnictwo, tworzy zaplecze surowcowe dla swojego...

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3829

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

Stosunki międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 616

ciągle wysuwane są żadania przyznania stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Kiedyś posiadanie...

Terroryzm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1428

. W odpowiedzi na agresję Rada Bezpieczeństwa ONZ upoważniła kraje członkowskie do użycia siły, jeśli Irak...

Msp,micro

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1918

sankcja przymusu bezpośredniego- o tym decyduje Rada Bezpieczeństwa ONZ niezorganizowane- spontaniczna...