Równość płci - strona 4

Socjologia Edukacji - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Urszula Kusio
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 651
Wyświetleń: 5005

pierwszy uzasadniał, że nie ma równości płci. Jest płeć męska rozumna i płeć kobieca bazująca na emocjach...

Finlandia prezentacja

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Zróżnicowanie społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3976

utrzymywania równości płci. Uczestnictwo kobiet w polityce i życiu publicznym jest tu zawsze dobrze widziane...

System Japonii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

równości płci, swoboda zawierania małżeństwa, równość pomiędzy małżonkami) Gwarancje praw i wolności, prawo...

Pytania do kolokwium - Bank Światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Polakowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

ubóstwa, osiągnięcie do 2015 powszechnego wykształcenia na poziomie podstawowym, promowanie równości płci...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2842

na rzecz równości płci: równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn; godzenie życia...

Ochrona pracownika w przepisach UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

do zapewnienia równości płci poprzez tzw. pozytywną dyskryminację. TA dodał również do art.3 TWE ust.2...