Równość płci

note /search

Geografia ekonomiczna - 7d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

Promować równość płci i awans społeczny kobiet Ograniczyć umieralność dzieci Poprawić opiekę zdrowotną...

Prognozy ludnościowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy statystyki i demografii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

i równość płci w pragmatyce zatrudnienia, dogodne godziny pracy) 3. szerokie zmiany społeczne wpierające...

Wskaźniki społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1190

równość płci i niezależność kobiet 4. Ograniczyć umieralność dzieci do 5 lat 5. Poprawić opiekę zdrowotną...

Wstęp do socjologii - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1155

implikacjom równości płci. Zobowiązanie do przestrzegania praw drugiej osoby w związku małżeńskim...

Socjologia wychowania - 13 i 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1771

implikacjom równości płci. Zobowiązanie do przestrzegania praw drugiej osoby w związku małżeńskim...

Rozwój- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

na ukończenie szkoły podstawowej (7) Zagwarantowanie równości płci i niedyskryminowanie w dostępie do edukacji...