Równość płci - strona 2

Wykład - Międzynarodowa ochrona praw człowieka

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

równość płci Pakty Praw Człowieka Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych 1966 (Międzynarodowy...

Polityka Społeczna UE

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1477

promowania społecznej integracji, Unowocześnienie systemów ochrony socjalnej, Wspieranie równości płci...

ONZ- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Hanna Maria Dumała
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1372

na poziomie podstawowym) 3). Promować równość płci i awans społeczny kobiet(wyeliminować nierówny dostęp płci...

Agencje-wprowadzenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Piotr Burgoński
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

tego nowo powołanego instytutu są: przyczy­nianie się do promocji równości płci, zwalczanie dyskryminacji...