Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie społeczne - strona 1 Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - zróżnicowanie społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 13
PŁEĆ JAKO WYZNACZNIK ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO
W XVII-XIX w. Kobiety nie decydowały o swoim losie, lecz ich ojcowie i mężowie; nie posiadały prawa własności, praw politycznych i obywatelskich, nie mogły się stowarzyszać. XIX w. - brak zainteresowania dla problemów kobiet (mikrosocjologii), kwestia równości płci była pomijana; zainteresowanie natomiast makrosocjologią, czyli całym społeczeństwem i jego strukturą.
Początki walki kobiet o prawa:
1637 - w Polsce zostaje opublikowany anonimowy tekst „Artykuły panieńskie”, który postuluje za dopuszczeniem kobiet do życia publicznego, uzyskaniem prawa do wykształcenia i swobodnego wyboru męża;
1630 (Ameryka Północna), 1789 (Francja), 1792 (Niemcy) - podobne artykuły na świecie;
1776 - Deklaracja Niepodległości USA nie przewidywała praw obywatelskich dla kobiet;
1793 - podobnie Konstytucja Republiki Francuskiej nie zagwarantowała praw kobietom; nadto zakazano im organizowania się; (rewolucja zwykle jest momentem przebudzenia, jednak w tym wypadku nie wiele pomogła kobietom);
1849 - w Anglii uniemożliwiono kobietom udział w kongresie poświęconym zniesieniu niewolnictwa; kobiety zaczęły się buntować, co pomogło im w walce;
1903 - początek walki sufrażystek angielskich (pani Dummand, Emmeline i Christabel Pankhurst) o prawa wyborcze; WSPU, gazeta „Votes for Women”; początek protestów - sufrażystki zwracały uwagę parasolkami i plakatami (bierny opór); 1918 - represja kobiet w Wielkiej Brytanii, 617 aresztowań przy różnych okazjach; gigantyczny marsz kilku tysięcy kobiet (wspólna siła organizacji kobiecych);
1840/1920-1960 - pierwsza fala emancypacji (feminizmu); podział emancypantek: umiarkowane - żądały wykształcenia w uniwersytetach, radykalne - żądały praw wyborczych, proletariacki ruch kobiet - nie dotyczyły kwestii kobiecych, lecz klasowych;
1870 - po raz pierwszy w USA (Wyoming) kobiety uczestniczą w wyborach;
do 1918 - prawa wyborcze w Związku Radzieckim, Polsce, Niemczech;
do 1922 - prawa wyborcze w Czechach, Szwecji i na Węgrzech;
lata 70. - prawa wyborcze dla kobiet w Szwajcarii;
od 1960 - druga fala emancypacji.
FEMINIZM - promowany przez radykalny odłam organizacji kobiecych jako każda forma aktywności bądź ekspresji kobiet; naukowo feminizm jest refleksją intelektualną samych kobiet na temat ich praw i równouprawnienia płci.
Rodzaje feminizmu:
marksistowski - dyskryminacja poprzez pryzmat teorii walki klas; tradycyjna rola kobiet miała umacniać kapitalistyczne stosunki własności; dopiero równość klasowa miała przynieść kobietom wyzwolenie i równouprawnienie; początki ruchu robotniczego zwalczały pracę kobiet jako tańszą konkurencję dla męskich robotników, a związki zawodowe nie przyjmowały kobiet aż do XX w.

(…)

… relacji.
liberalny - zakłada nacisk na wolność osobistą kobiety; walka o wprowadzenie prawnych rozwiązań przeciwdziałających dyskryminacji kobiet, równe prawa i równe szanse udziału w sferze publicznej, parytety dla kobiet (zagwarantowanie miejsc na listach wyborczych w parlamencie); pojęcie płeć kulturowa - stereotypy ról męskich i żeńskich są główną przeszkodą dla równouprawnienia, głęboko zakorzenione…
… uczestnictwa kobiet w życiu politycznym,
tożsamości płciowej,
ról męskich i żeńskich,
sytuacji kobiet w różnych instytucjach i organizacjach kobiecych.
Badania nad udziałem kobiet w polityce („Płeć, wybory, władza” R.Siemieńska) - na ziemiach odzyskanych startowało więcej kobiet; jednak płeć kandydata dla samego wyborcy nie ma znaczenia; największy wpływ na wybór ma usytuowanie kandydata na liście - zazwyczaj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz