Federacja Rosyjska - konstytucja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Federacja Rosyjska - konstytucja - strona 1

Fragment notatki:

Federacja Rosyjska Konstytucja
Zasada federalizmu i republikańskiej formy rządu
Zasada demokratycznego państwa
Zasada suwerenności narodu i prymat praw i wolności obywatelskich
Zasada demokracji pośredniej i bezpośredniej
Równość wobec prawa
Suwerenność Federacji nad całym jej terytorium i prymat ustawodawstwa federalnego
Zasada opiekuńczego państwa
Trójpodział władzy
Świeckość państwa
Pluralizm polityczny i ideologiczny
Prymat konstytucji
Automatyczna inkorporacja prawa międzynarodowego do wewnętrznego prawa
Szczególny tryb zmienny konstytucji
Prawa i wolności obywatelskie: równość wobec prawa i sądu, brak dyskryminacji, równość płci, tajemnica życia prywatnego, wolność sumienia, religii, wyznania, słowa, myśli, wolność słowa w środkach masowego przekazu, samodzielność w określeniu własnej przynależności do narodu, prawo do zrzeszania się, demonstracji, zakaz propagandy i cenzury, prawo do własności i nieskrepowanej przedsiębiorczości, prawo do udziału we władzy poprzez proces demokratyczny jak i bezpośrednio przez równy dostęp do działalności w strukturze państwowej i samorządowej Obowiązki obywatela: uiszczanie podatków, opłat, ochrona przyrody i środowiska naturalnego, ochrona ojczyzny - służba cywilna
Pełnia praw i obowiązków przypada obywatelom od 18 roku życia Do uchwalenia i zmiany konstytucji wymagane jest ¾ głosów Rady federacji i 2/3 głosów Dumy Państwowej
Prezydent nie ma prawa weta
Wniosek o wprowadzenie poprawek lub zmianę przepisów UZ mogą złożyć prezydent, RF, DP, rząd, ustawodawcze organy podmiotów federacji oraz grupa 1/5 członków RF lub DP Jeśli chodzi zmianę artykułów w rozdziałach 3-8 wprowadza się dodatkową klauzulę, że aby przyjąć zmianę UZ wymagana jest dodatkowa większość ¾ podmiotów Federacji Ustawy fundamentalne tj. rozdziałów 9-12 stosuje się skomplikowaną procedurę Wnioski rozpatruje ZF, jeśli za poprawką opowiada się 3/5 ogólnej liczby członków wtedy zbiera się zgromadzenie konstytucyjne - te z kolei może odrzucić projekt poprawki, albo opracować nową konstytucję z uwzględnieniem proponowanej zmiany, opracowany projekt może być przyjęty przez ZK większością bezwzględną 2/3 głosów lub tez poddany pod ogólnonarodowe referendum, jeśli opowie się za polowa głosujących przy frekwencji polowy uprawnionych do glosowania System wyborczy
Kandydat na prezydenta - obywatel, 35 lat, mieszka w Rosji co najmniej 10 lat
Kandydat do Dumy - 21 lat i czynne prawa wyborcze


(…)

… o stanie wojennym, wyjątkowym, użycia sil zbrojnych
Zarządza wybory prezydenckie i usuwanie prezydenta z urzędu
Powołuje sędziów TK, Sądu Najwyższego, powołuje i odwołuje Prokuratora Generalnego Kompetencje Dumy Państwowej:
Udziela prezydentowi zgody na powołanie premiera
Udziela wotum zaufania rządowi
Wysuwa oskarżenia pod adresem prezydenta w celu usunięcia go z urzędu
Prezydent ma prawo rozwiązać Dumę w 3 przypadkach:
Jeśli w 3 próbie nie zatwierdzi kandydata na premiera (którego zgłasza prezydent)
Kiedy rząd wystąpi o wotum zaufania i nie uzyska go Jeśli 2 razy w odstępie 3 miesięcy uchwali wotum nieufności dla rządu, przy czym w tym przypadku prezydent może odwołać rząd Proces ustawodawczy Inicjatywa ustawodawcza - prezydent, rząd, obie izby parlamentarne, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy…
… jest rozdzielana proporcjonalnie na podstawie wyników glosowania w Federalnym Okręgu Wyborczym - którym jest cały kraj ; tylko partie biorą udział w wyborach, inne organizują się z blokami ; próg wyborczy 5%dla partii, 7% dla bloków
Partia, która chce brać udział w wyborach musi posiadać co najmniej 100 osobowe oddziały w co najmniej Polowie podmiotów Federacji = czyli tych obwodów na które składa się Rosja…
… w RF zasiadali senatorowie każdego podmiotu, po jednym z władzy ustawodawczej i wykonawczej Nie można łączyć funkcji przedstawiciela w obu izbach parlamentarnych.
Członkowie zgromadzenia maja immunitet sądowy, ograniczony przypadkiem złapania na gorącym uczynku, właściwa izba zgromadzenia może go jednak uchylić na wniosek organu ścigania.
Kompetencje Rady federalnej:
Zatwierdzenie dekretów prezydenta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz