Równość płci - strona 5

Prawa człowieka - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

człowieka ust 3 - idea równości płci ust 4 - popierać postęp społeczny i dobrobyt większej wolności...

Wykład - Partie pollityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System politczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

administracji państwowej wyznaczenie osób odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji zasady równości płci...

Polityka zatrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

pełnego przestrzegania zasady równości płci w odniesieniu do pracy. Efektem tych zmian...

Stosunki międzynarodowe

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3143

. na szczycie ONZ z udziałem 189 państw. Należą do nich: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, promowanie równości...

Zagrożenia cywilizacyjne - zaliczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

nauczanie na poziomie podstawowym - promować równość płci oraz awans społeczny kobiet - ograniczyć...