Różnice kursowe - strona 4

Przepływy pieniężne- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

Przepływy pieniężne dr Iwona Kumor Wykład 4 Przykład - różnice kursowe Jednostka zaciągnęła kredyt...

Zasada memoriału a zasada kasowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1519

z tyt. różnic kursowych F. Stan środków pieniężnych na początek okresu G. Stan środków pieniężnych...

Rachunkowość finansowa 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Jeżeli różnice kursowe dotyczą zobowiązań w związku z zakupem środka trwałego, to nie są kosztem...

Cash flow - metoda pośrednia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

na podstawie korekty rachunku zysku i strat. Zysk netto koryguje się np. amortyzację, zyski (straty) z różnic...

Różnice trwałe i przejściowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr M. Kiedrowska
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4060

. Jednostka ma obowiązek od tej różnicy naliczyć rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Różnice...

Rachunkowość - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3122

przenosimy na koniec okresu różnice kursowe z tytułu zobowiązań lub należności? 15. Gdzie się księguje...