Rachunkowość finansowa 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 5 - strona 1 Rachunkowość finansowa 5 - strona 2 Rachunkowość finansowa 5 - strona 3

Fragment notatki:

Jeżeli różnice kursowe dotyczą zobowiązań w związku z zakupem środka trwałego, to nie są kosztem lub przychodem, a wpływają na cenę zakupu.(?????)
Zmiany wartości początkowej
aktualizacja wyceny
ulepszenie środka trwałego, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, w wyniku których zwiększa się wartość użytkowa wyrażona:
dłuższym okresem użytkowania,
większą zdolnością wytwórczą,
lepszą jakością produktów lub niższymi kosztami jego eksploatacji.
Aktualizacja - dokonywana przez państwo w przypadku wysokiej inflacji, urzędowa zmiana wartości o dany współczynnik przeliczeniowy. Ostatnio w Polsce przeprowadzana w 1995 r.
Przykład:
Współczynnik przeliczeniowy = 1,5%
Środki trwałe
Dt Ct
Sp.) 100 000
50 000*
*- aktualizacja
AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Funkcje amortyzacji:
F. Kosztowa - odpisy amortyzacyjne są składnikiem kosztów działalności gospodarczej, w wyniku czego oddziałują na wynik finansowy;
F. umorzeniowa - odpisy amortyzacyjne stanowią miernik zużycia środków trwałych;
F. odtworzeniowa - odpisy amortyzacyjne stanowią instrument gromadzenia środków pieniężnych na odtworzenie kapitału.
Wysokość odpisów amortyzacyjnych zależy od:
wartości początkowej środka trwałego,
przewidywanego okresu użytkowania lub przewidzianej do wykonania pracy oraz
przyjętej metody amortyzacji,
przewidywanej przy likwidacji wartości sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
(Np. zakupiono maszynę na 3 lata, chociaż ma ona dłuższy okres użytkowania -

(…)

… środek trwały,
tempo postępu technicznego,
wydajność środka trwałego,
prawne lub inne ograniczenie czasu używania środka trwałego.
(Np. leasing finansowy - amortyzuje lesingobiorca)
METODY AMORTYZACJI
Ustawa o rachunkowości nie mówi o metodach amortyzacji - metody te wykształciły się w praktyce.
Amortyzacja podatkowa ≠ Amortyzacja księgowa
METODY AMORTYZACJI
Metoda liniowa (równomierna) - metoda najprostsza: Wzór na stawkę procentową: T
A% Wp Wo
Aw
=
( )
× −
100
Amortyzacja wartościowa:
gdzie:
T - przewidywany czas użytkowania
Wp - wartość początkowa
Wo - wartość rezydualna (ta, która pozostaje w momencie likwidacji)
A% - roczna stopa amortyzacji.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz