Różnice kursowe - strona 3

Rynki walutowe- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 770

nierzeczywista (rozliczenie różnic kursowych) Call long 1mln GBP 6 mc Call Kurs Realizacji GBP/PLN 4,5500 premia...

Cash flow - metoda bezpośrednia

 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1491

na podstawie korekty rachunku zysku i strat. Zysk netto koryguje się np. amortyzację, zyski (straty) z różnic...

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

od pożyczek i zobowiązań, strat ze sprzedaży papierów wartościowych, ujemnych różnic kursowych. Inne kryteria...

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1862

walutowych ustalono, że z tutyłu różnic kursowych, nastąpił wzrost środków pieniężnych o 5000zł. I Zysk netto...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

oraz związane z tym różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu Z punktu widzenia wyceny...

Rynki walutowe- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki walutowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819

europejskie, nierzeczywiste (rozliczenie różnic kursowych) EUR/PLN 4,0100 Realizując strategię, liczymy...