Różnice kursowe - strona 36

Struktura majątku i kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

: amortyzacja, zysk / strata z tytułu różnic kursowych, odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone, rezerwy...

Analiza finansowa spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

: 243,9 1025,5 2453,6 -2132,0 1. Amortyzacja 136,2 195,5 444 244,8 2. Zyski/Straty z tytułu różnic...

Kredyty bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

eksportowego, dla zabezpieczenia różnic kursowych.     RYZYKO KREDYTOWE Do elementów wpływających...

Podatek VAT - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2030

lub innych strat w składnikach majątkowych podatnika, wystąpienie różnic kursowych podwyższających lub obniżających...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

, a także przychody z tytułu różnic kursowych Koszty uzyskania przychodu - nakłady poniesione w celu uzyskania...

Finanse Publiczne - Segmenty sektora finansów publicznych

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Jolanta Ciak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 11830

Pochodzi z wykładów prowadzonych przez dr Jolanta Ciak. Wykłady prowadzone były na studiach magisterskich. Notatka zawiera 29 stron materiału z przedmiotu finanse publiczne i jest zapisana w formacie .doc. Notatka zawiera kompletne definicje, wykresy oraz schematy. Materiał ren będzie idealny do po...