Różnice kursowe - strona 35

Analiza finansowa ENERGOPOL

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1813

związanych z przychodami z odsetek oraz dodatnich różnic kursowych. Podobnie jest z kosztami finansowymi...

Systemy podatkowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Systemy podatkowe Polski
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2429

przychodów: -kwoty należne chociaż nie zostały otrzymane (moment otrzymania faktury); -dodatnie różnice...

Standardy sprawozdawczości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Joanna Wiśniewska
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 6748

Zagadnienia opisane są w przystępny sposób - w formie wypunktowań, tabel, pogrubień, kolorowych zakreśleń. Tematy, jakie zostały poruszone w opracowaniu, to m.in.: międzynarodowe źródła standaryzacji rachunkowości, harmonizacja międzynarodowa rachunkowości, międzynarodowa standaryzacja rachunkowośc...

Notatki

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2100

odsetki za zwłokę w zapłacie należności 6 000 - efektywnie osiągnięte dodatnie różnice kursowe 1 000 752...