Pytanie zamknięte - strona 3

Metody ilościowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Badania marketingowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

Pytania zamknięte Pytania związane z rangowaniem Pytania filtrujące Pytania kontrolne Pytania metryczkowe...

Metody budowy kwestionariusza

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1561

jest odpowiedzią niewyskalowaną, a odpowiedź na pytanie zamknięte - odpowiedzią wyskalowaną. Pytania otwarte...

Konstruowanie kwestionariusza

  • dr Beata Świeży
  • Metodolgia badań I
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2947

. Struktura pytań:  pytania zamknięte - w tych pytaniach respondentowi przedstawia się zbiór odpowiedzi...

Badania kwestionariuszowe

  • dr inż. Aleksandra Wicka
  • Badania rynku usług finansowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1603

respondenta wada - niechęć respondentów do udzielania długich odpowiedzi Pytania zamknięte niewielki błąd...