Pytanie zamknięte - strona 4

Bariery komunikacji interpersonalnej

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Andrzej Borkowski
 • Komunikacja interpersonalna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4060

pytań lub pytania zamknięte brak streszczeń, brak sprawdzania poprawności, adekwatności, zrozumienia...

Wypowiedzi modalne, Pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

- jeśli nie jest indyferentmy PYTANIA I ODPOWIEDZI Założenie pytania - twierdzeni, które zakłada się stawiając pytanie Pytanie...

Zasady budowy kwestionariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

lub zawyżać częstotliwość odpowiedzi wymagają pracochłonnej analizy pytania zamknięte Zawierają rozłączny...

Jak działa kwestionariusz

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2240

. Pytania zamknięte i pytania otwarte Pytania zamknięte- oferują badanemu określone odpowiedzi do wyboru...

Ankieta i wywiad

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Diagnostyka pedagogiczna
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3010

respondenta lub odwrotnie czy respondent dobrze zrozumiał pytanie Pytania zamknięte - są to pytania...

Metody badań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407

wyniku, zwykle pytania zamknięte Jakościowe - mała próba, wywiady, nie da się uogólnić wyników. Pytania...

Wady pytań kwestionariuszowych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1463

. multiplikacji - występują w pytaniach zamkniętych, dysjunktywnych Wady związane ze zbytnią trudnością pytań...