Bariery komunikacji interpersonalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery komunikacji interpersonalnej - strona 1

Fragment notatki:

Temat: Bariery komunikacji interpersonalnej.
 
Pojęcie bariery komunikacyjnej
Ważniejsze bariery komunikacji interpersonalnej
Czynniki szkodzące poprawnej komunikacji interpersonalnej
 
 
4 odmienne kategorie warunkujące przebieg komunikacji międzyludzkiej:
czynniki indywidualno-osobowościowe:
intelektualny
emocjonalny
motywacyjny
charakterologiczny
czynniki wąsko-sytuacyjne (uwarunkowania)
czynniki kulturowe
uwarunkowania socjalno-ekonomiczne
inne uwarunkowania, np. filozoficzno-religijne
 
Ad 1.
Bariery komunikacyjne obejmują różnorodne czynniki osobowościowe, sytuacyjne,
kulturowe, edukacyjne, polityczne, religijne itp. , które wywierają zakłócający lub utrudniający wpływ na przebieg procesu komunikacji międzyosobowej.
 
Ad 2.
Gordan - brytyjski pedagog i psycholog w pracy "Wychowanie bez porażek..." wymienia
ważniejsze bariery komunikacji interpersonalnej:
Rozkazywanie, kierowanie, komenderowanie "Nie dyskutować, do roboty", "Skończ z tym" Ostrzeganie, namawianie, grożenie "Jeżeli tego nie zrobisz, to…"
Moralizowanie, kaznodziejstwo, proszenie "Bądź rozsądny za wszystko ponosisz osobistą odpowiedzialność"
Doradzanie, sugerowanie, proponowanie "oczywistych" rozwiązań "Radzę Ci…", "Najlepiej będzie dla Ciebie jeżeli…"
Przekonywanie za pomocą logicznej argumentacji dowodów "Z analizy faktów wynika, że…"
Sądzenie, krytykowanie, potępianie, strofowanie "Posunąłeś się za daleko"
Nadmierne chwalenie, aprobowanie, pochlebstwo "Ty się nigdy nie mylisz"
Wyzywanie, wyśmiewanie, zawstydzanie "Nie bądź śmieszny", "Jesteś nieudacznikiem"
Interpretowanie, analizowanie, ocenianie "Jesteś zbyt podejrzliwy, nieufny…"
Upewnianie, uspokajanie, współczucie, pocieszanie
Badanie, wypytywanie, przesłuchiwanie "Jak to się stało?", "Dlaczego?"
Odwracanie uwagi, zmiana przedmiotu rozmowy, zabawianie "Dość złych myśli, skup się na…"
 
Ad 3.
Zachowania szkodliwe:
odchylanie się do tyłu z zaciśniętymi dłońmi, skrzyżowanymi rękami, nogami
patrzenie na rozmówcę przez mniej niż 50% czasu
nie zadawanie pytań lub pytania zamknięte
brak streszczeń, brak sprawdzania poprawności, adekwatności, zrozumienia wypowiedzi rozmówcy
siedzenie naprzeciwko rozmówcy
ograniczenie się do zdawkowych odpowiedzi
nieokazywanie zgody na to, co mówi rozmówca
doszukiwanie się błędów w wypowiedzi rozmówcy
krytykowanie rozmówcy
wyrażanie sprzeciwu zanim się wyjaśni dlaczego
zachowanie postawy defensywnej, nie przyznawanie się do jakichkolwiek niedociągnięć
 
tajemniczość, nie informowanie rozmówcy o tym, co go dotyczy


(…)

… się do jakichkolwiek niedociągnięć
 
tajemniczość, nie informowanie rozmówcy o tym, co go dotyczy
niezgodność zachowań werbalnych i niewerbalnych
utrzymanie dystansu, niedotykanie rozmówcy
nie wręczanie niczego rozmówcy (np. numeru telefonu)
słuchanie w milczeniu, bez odgłosów podtrzymujących przerywanie rozmowy zanim skończy mówić
twarz kamienna, bez wyrazu
unikanie wymienienia rozmówcy lub wymienianie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz