Punkt materialny - strona 24

Sprawdzenie prawa Steinera

  • Politechnika Warszawska
  • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1561

się go w kg·m². Moment bezwładności punktu materialnego jest iloczynem jego masy i kwadratu odległości od osi...

Rodzaje ruchu - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

poruszające się ciało jest punktem materialnym, zawieszonym na nieważkiej, nierozciągliwej nici o długości l...

Laboratorium mechaniki ogólnej

  • Politechnika Śląska
  • dr inż. Sławomir Kciuk
  • Mechanika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

w ten sposób sztywny układ punktów materialnych, którego moment bezwładności wynosi I = Σ Δmi ri2 Pojęciem elipsoidy...

Wytrzymałość materiałów- teoria

  • Akademia Muzyczna w Krakowie
  • dr Zbigniew Cieślik
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2884

Punkt materialny - jest to punkt geometryczny któremu przypisano pewną masę, jego objętość wynosi...