Rodzaje ruchu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje ruchu - omówienie - strona 1 Rodzaje ruchu - omówienie - strona 2 Rodzaje ruchu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje ruchu.
Ruch mechaniczny - zmiana wzajemnego położenia ciał w przestrzeni i czasie.
Układ odniesienia - ciało lub grupa ciał, względem których rozpatrujemy ruch.
Zasada niezależności ruchów (superpozycji) - jeśli jakiś punkt bierze jednocześnie udział w kilku ruchach to wypadkowe przesunięcie punktu jest równe sumie wektorowej przesunięć.
Klasyfikacja ruchu:
Prostoliniowe - ruchy, których torem jest linia prosta.
Krzywoliniowe - ruchy, które odbywają się po dowolnej krzywej.
Rodzaje ruchu w zależności od położenia i czasu:
Jednostajny - ruch, w którym w takich samych przedziałach czasowych ciało pokonuje takie same odcinki drogi.
Jednostajne zmienne: Jednostajnie przyspieszony - ruch, w którym prędkość ciała zwiększa się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu.
Jednostajnie opóźniony - ruch, w którym prędkość ciała zmniejsza się o jednakową wartość w jednakowych odstępach czasu.
niejednostajnie zmienny - prędkość zmienia się o różne wartości.
pozostałe. Ruch po okręgu.
Ruch jednostajny po okręgu - ruch po torze o kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości, tzn. . Ruch jednostajny po okręgu jest ruchem niejednostajnie przyspieszonym, tzn. kierunek i zwrot wektorów przyspieszenia i prędkości zmieniają się cały czas w trakcie ruchu, nie zmieniają się natomiast ich wartości.
Ruch zmienny po okręgu - ruch po torze o kształcie okręgu ze zmienną wartością prędkości. W zależności od charakteru tej zmiany, można wyróżnić:
ruch jednostajnie zmienny po okręgu,
ruch niejednostajnie zmienny po okręgu.
Prędkość liniowa w ruchu po okręgu - prędkość pokonywania drogi.
Prędkość kątowa - tempo zmiany kąta ώ = ∆α / ∆t
Okres ruchu - czas jednego pełnego obiegu T = 2π/ώ
Częstotliwość - ilość pełnych obrotów w jednostce czasu f = n/T, gdzie n - liczba obrotów
Siła dośrodkowa - w fizyce siła powodująca zakrzywianie toru ruchu ciała, skierowana wzdłuż normalnej (prostopadle) do toru, w stronę środka jego krzywizny. Wartość siły określa wzór: Ruch harmoniczny
a) własności ruchu harmonicznego: x(t)  Acos(t  )
v(t)   Asin(t  )
a(t)   2Acos(t  )
e) Stan, w którym amplituda drgań osiąga największą wartość, nazywamy stanem rezonansu. Odpowiadająca częstość siły wymuszającej nosi nazwę częstości rezonansowej.


(…)

… nakładania się dwóch lub więcej fal. d) fala stojąca - fale, której pozycja w przestrzeni pozostaje niezmienna
e) Dyfrakcja - ugięcie fali
Ruch harmoniczny
1. Ruch w którym siła wprawiająca ciało w ruch jest proporcjonalna do wychylenia i ma zwrot przeciwny do wychylenia
k - współczynnik charakteryzujący oscylator
x - wychylenie z położenia równowagi
2. Ruch, w którym wychylenia z położenia równowagi…
… się w regularnych odstępach czasu. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy na ciało działa siła proporcjonalna do wychylenia. Z prawa Hook'a mamy: F= -kx gdzie: F- siła k- współczynnik sprężystości x- wychylenie z położenia równowagi
W wahadle matematycznym poruszające się ciało jest punktem materialnym, zawieszonym na nieważkiej, nierozciągliwej nici o długości l. Na ciało to działa stała siła grawitacji. Gdy wahadło
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz