Sprawdzenie prawa Steinera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie prawa Steinera - strona 1 Sprawdzenie prawa Steinera - strona 2 Sprawdzenie prawa Steinera - strona 3

Fragment notatki:

Sprawdzenie prawa Steinera Wstęp teoret y czny II Zasada dynamiki: Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest wprost proporcjonalna do wartości siły wypadkowej. Współczynnik proporcjonalności równy jest odwrotności masy ciała. Kierunek i zwrot przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły wypadkowej
W układach inercjalnych przyspieszenie nadawane przez jakaś siłę jest wprost proporcjonalne do wartości tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.
II zasada dynamiki Newtona mówi nam o efekcie działania siły na swobodne ciało. Siła nadaje ciału przyspieszenie, czyli zmienia prędkość ciała.
W przypadku ruchu obrotowego zasada ta przybiera postać następującą:
E = M/I
gdzie:
E - przyspieszenie kątowe
M - wypadkowey moment siły
I - moment bezwładności
Moment bezwładności :
Moment bezwładności to miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu. Im większy moment, tym trudniej zmienić ruch obrotowy ciała, np. rozkręcić dane ciało lub zmniejszyć jego prędkość kątową . Moment bezwładności ciała zależy od wyboru osi obrotu, od kształtu ciała i od rozmieszczenia masy w ciele. Moment bezwładności ma wymiar ML 2 . Zwykle mierzy się go w kg·m². Moment bezwładności punktu materialnego jest iloczynem jego masy i kwadratu odległości od osi obrotu: [kg*m 2 ] gdzie: m - masa punktu; r - odległość punktu od osi obrotu. Moment Siły: Moment siły (moment obrotowy) — M 0 siły F względem punktu O jest to iloczyn wektorowy promienia wodzącego r , o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły oraz siły F : Prawo Stainera: Moment bezwładności ciała I względem dowolnej osi obrotu równa się sumie momentu bezwładności względem równoległej do niej osi środkowej Io oraz iloczynu masy ciała m i kwadratu odległości wzajemnych a tych osi.
Prawo Stainera możemy zatem zapisać wzorem
I = I o + ma 2 Opis zestawu pomiarowego Promienie tarczy:
R0 = 29,5/ 2 =14,75 cm
R = 14,4/ 2 =7,1 cm
Promienie krążków:
R1 = 5 cm
r1 = 2 cm
r2 = 2 cm
Masa:
MAl = 206,149 g
MFe = 77,48 g
Tarcza = 162,57 g
Długości nici:
L1 = 57,5 cm
L2 = 57,6 cm
L3 = 57,7 cm
Odległość miedzy otworami tarczy: 15,8 cm


(…)

… w ciele. Moment bezwładności ma wymiar ML2. Zwykle mierzy się go w kg·m².
Moment bezwładności punktu materialnego jest iloczynem jego masy i kwadratu odległości od osi obrotu:
[kg*m2]
gdzie:
m - masa punktu;
r - odległość punktu od osi obrotu.
Moment Siły:
Moment siły (moment obrotowy) — M0 siły F względem punktu O jest to iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz