Dynamika bryły sztywnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika bryły sztywnej - strona 1 Dynamika bryły sztywnej - strona 2 Dynamika bryły sztywnej - strona 3

Fragment notatki:


Dynamika bryły sztywnej.   I. Moment siły. Moment pędu. Moment bezwładności.     171. Na cząstkę o  masie 2 kg znajdującą się w punkcie określonym wektorem  5 7 r i j    działa siła  3 4 F i j   . Wyznacz  wektora momentu tej siły względem początku układu współrzędnych.     172. Cząstka o  masie 2 kg znajdująca się w punkcie określonym wektorem  5 7 r i j    ma prędkość   j i v    7 6   . Wyznacz  wektora momentu pędu czaski względem początku układu współrzędnych.   173.  Wektor  położenia  cząstki  o  masie  2  kg  ma  postać:  3 4 r i j   .  Wartość  wektora  prędkości   cząstki wynosi 20 m/s, natomiast wartość momentu pędu względem początku układu współrzędnych  tej cząstki wynosi 100 kgm2/s. Wyznacz kąt pomiędzy kierunkiem wektora położenia i prędkości.     174. Punkt materialny o masie 2 kg porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 2 m/s -1 po okręgu  promieniu 20 cm. Wyznacz wartość momentu siły dośrodkowej względem środka okręgu.    175. Bryłę sztywną tworzy kula o promieniu  R  i masie  M , na której wierzchołku postawiono pionowo  pręt o długości   L  i masie   m . Posługując się momentami bezwładności 2 M /(5 R 2) kuli względem osi  przechodzącej  przez  jej  środek  oraz  momentem  bezwładności   Ml 2/12  pręta  względem  jego  osi  środkowej  wyznaczyć  moment  bezwładności  tej  bryły  względem  osi  prostopadłej  do  pręta                     i przechodzącej przez: punkt a) styku kuli z podstawą; b) styku kuli z prętem; c) koniec pręta.    176.  Pokazać,  że  moment  bezwładności   I   dowolnego  ciała  o  masie   M   względem  dowolnej  osi  jest  równy momentowi bezwładności cienkiej obręczy o masie  M  i promieniu ( I / M )1/2.    177.  U  sufitu  wiszą  podczepione  na  poziomych  osiach  przechodzących  przez  punkty  zetknięcia  się  z sufitem: kula, sfera, walec, cienka obręcz, tarcza oraz pręt. Masa każdej bryły wynosi  M . Promienie:  kuli,  sfery,  walca,  cienkiej  obręczy  i  tarczy  są  równe   R ,  a  pręt  ma  długość   R.  Która  z tych  brył  ma  względem osi obrotu największy/najmniejszy moment bezwładności?            179.  Cienki,  jednorodny  pręt  o  masie   m   i  długości   l   obraca  się  wokół  prostopadłej  do  niego  osi.       Gdy  oś  przechodzi  przez  koniec  pręta,  to  moment  bezwładności  wynosi  

(…)

… obok na rysunku konstrukcji
obracającej się względem osi zaznaczonej linią przerywaną.
II. Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego
180. Koło zamachowe wykonuje początkowo 10 obrotów na sekundę. Po przyłożeniu stałego
momentu hamującego koło to zatrzymuje się po 10 s. Jaka jest bezwzględna wartość przyspieszenia
kątowego w tym ruchu?
181. Walec obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi…
… kątową  a jaką gdy koło to toczy się bez poślizgu po płaskiej powierzchni?
185. Kula i walec o jednakowych promieniach i masach staczają się bez poślizgu po równi pochyłej
z wysokości h. Które z ciał będzie miało większą prędkość u jej końca?
186. Moment siły o wartości 40 N·m nadaje kołu obracającemu się dookoła osi przechodzącej przez
jego środek przyspieszenie kątowe 10 rad/s2. Wyznacz moment…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz