Pola sił centralnych i grawitacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pola sił centralnych i grawitacyjne - omówienie - strona 1 Pola sił centralnych i grawitacyjne - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Pola sił centralnych
a) Pole sił centralnych, jest to pole, w którym linie pola sił centralnych spotykają się we wspólnym punkcie, w którym znajduje się ciało wytwarzające to pole. Własności pola centralnego: jest to pole wektorowe, wektor pola leży na prostej łączącej punkt wybrany ze źródłem. Pole centralne jest potencjalne, dla każdego punktu wartość jest różna. W przypadku pola grawitacyjne źródłem jest punkt materialny lub masa o kształcie kuli. Natężenie pola zależy od masy źródła a nie od masy ciała które umieszczamy w danym punkcie. b) tor cząstki w polu sił centralnych jest płaski, ponieważ momenty sił działających na ciało w tym polu się równoważą
c) w polu sił centralnych obowiązują: zasada zachowania pędu, momentu pędu i energii
d) Gdy - to równaniem toru jest elipsa.
Gdy - to równaniem toru jest parabola
Gdy - to równaniem toru jest hiperbola
gdzie E to całkowita energia cząstki, e) Prawa Keplera:
-Pierwsze prawo Keplera mówi o tym, że każda planeta krąży po eliptycznej orbicie, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk.
-Drugie prawo mówi że w równych odstępach czasu, promień wodzący planety poprowadzony od Słońca zakreśla równe pola.
-Trzecie prawo zaś mówi że stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity( czyli średniej odległości planety od Słońca) jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym.
Pole grawitacyjne
a) Prawo powszechnego ciążenia
Dwa ciała o masach m1 i m2 przyciągają się z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości r między nimi. Siła ta jest skierowana wzdłuż prostej poprowadzonej przez środki mas tych ciał
b) zależność przyspieszenia ziemskiego od wysokości
Wraz z wysokością przyspieszenie maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości do środka Ziemi i jest wynikiem zmniejszania się siły grawitacji zgodnie z prawem powszechnego ciążenia. Wzniesienie ciała o 1000 m nad powierzchnię Ziemi powoduje zmniejszenie przyspieszenia ziemskiego o ok. 0,0029 m/s2
c) Potencjał pola, energia potencjalna i praca w polu grawitacyjnym
-Potencjałem pola grawitacyjnego w danym punkcie nazywamy stosunek energii potencjalnej, jaką ma w tym punkcie umieszczone tam ciała, do masy tego ciała.
-Energia potencjalna jest zdefiniowana jako praca wykonana przeciwko siłom zachowawczym i zmagazynowana w danym ciele. To oznacza, że praca sił zewnętrznych jest równa przyrostowi energii potencjalnej ciała.
-Praca w polu grawitacyjnym - wartość pracy w polu grawitacyjnym nie zależy od drogi, po której wykonywana jest praca, lecz od końcowego i początkowego położenia ciała. Jest to cecha wszystkich pól zachowawczych. W takich polach praca wykonywana przez siłę zewnętrzną jest zachowana w postaci energii potencjalnej ciała. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz