Puenta - strona 5

Leopold Staff - całość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

ten to erotyk. Jest przytłaczający, pełen wspomnień i gniewu podmiotu lirycznego. Kończy się puentą...

Tadeusz Peiper, Pisma wybrane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

ton wyraźnie przypomina podobne przepowiednie ze Starego Testamentu, wraz z puentą: Dzieci...

Zestawy egzaminacyjne ze staropolski

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2401

antyk, średniowiecze I 1.Kaznodziejstwo w średniowieczu na tle tradycji europejskiej. 2.Horacjanizm w twórczości Kochanowskiego. Imitacja i emulacja- omów na wybranych przykładach. 3.Trop.1.Nauczanie religijne wśród chrześcijan, uprawiane początkowo przez Apostołów i pierwszych biskupów, rozpowszech...

Krzysztof Kamil Baczyński

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

, zaskakiwać go celną puentą, kończyć orację senten­cjonalnym aforyzmem. Często posługuje się składnią typowo...

"Pan Tadeusz" - geneza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1260

dowcipną puentą. W dziele to spór o psy, zakończony zwycięstwem obu stron i słowami „Niech zgoda...