Psychomotoryka

Profil kandydata do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

temperamentalne, osobowość, charakter, psychomotorykę, właściwości psychofizyczne) i fizyczne...

Metoda syntetyczna - wykład

 • dr Katarzyna Wojciechowska
 • Kultura fizyczna z metodyką
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2198

, myślenia i działania , wpływa to na rozwój psychomotoryki. Metodę syntetyczną stosujemy najczęściej...

Lekcje zajęć ruchowych w przedszkolu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Gry i zabawy ruchowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2345

podczas skoków (odbicia i lądowania) Psychomotoryka: Kształtowanie zwinności i zręczności Wiadomości: Wiadomości...

Poznawcze aspekty reakcji na stres

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

i Malawskiego: wpływ złożoności zadania jako źródła stresu na procesy uwagi selektywnej i psychomotorykę pilota...

Metodyka wf

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2184

lekcji 2. Motywacja do aktywności 3. Pokaz motywacyjny 1 min 3. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka...

Konspekt Lekcji-Atak Szybko

 • Politechnika Śląska
 • dr Zenon Cybula
 • Koszykówka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

udziału w zajęciach. 3. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka 6. Jedna osoba stoi i podaje piłkę...