Poznawcze aspekty reakcji na stres

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznawcze aspekty reakcji na stres - strona 1 Poznawcze aspekty reakcji na stres - strona 2

Fragment notatki:

Poznawcze aspekty reakcji na stres Trzy grupy problemów:
Aktywizacja myślenia - głównie myślenie dyskursywno-logiczne, czyli integracja lub dezintegracja dostępnej informacji; redukcja lub reakcja całościowa; aktualny typ aktywizacji myślenia wiąże się z typem osobowości - ekstra-introwersja, umiejscowienie poczucia kontroli; podkreśla się też rolę doświadczenia
Nadaktywizacja procesów poznawczych
Ucieczka od problemów stresogennych
Badania Terelaka: badanie Ekspedycji Antarktycznej; objawy psychopatologiczne, świadczące o koszcie psychologicznym w sytuacji stresu były najbardziej nasilone w drodze na Antarktykę - brak doświadczenia i ocena poznawcza przyszłego doświadczenia wywołuje lęk.
Badania Terelaka: ta sama ekspedycja; stres ekstremalny a samoocena, ocenę osób i bieżącej sytuacji; w okresie „zimowania” polarnicy oceniają się jako bardziej neurotycznych i introwertycznych (stres izolacji); zmieniają się też niektóre preferencje jak np. ustosunkowanie się do pornografii, homoseksualizmu itp - postawa bardziej pozytywna w czasie „zimowania” i powrotu do poprzedniej postawy w czasie powrotu.
W tym przedsięwzięciu badano także postawy wobec bliskich - idealizacja obrazu, ocena własnej osoby w jakiejś roli - również idealizacja.
W czasie „zimowania” oceny grupy i sytuacji stają się coraz bardziej negatywne.
Badania Anny Jachnis: osoby o nastawieniu dynamicznym są bardziej sprawne psychomotorycznie w sytuacjach trudnych od osób o nastawieniu statycznym (sprawność psychomotoryczna była badana w sytuacjach: sytuacja 4 wyborów, adpatacja do zmiany warunków działania, sytuacja szybko zmieniających się bodźców wzrokowych); hipoteza nie została potwierdzona - osoby o nastawieniu dynamicznym wykazują większą gotowość do działania, ale mniejszą kontrolę nad sytuacją.
Działania człowieka jest wypadkową działania percepcji, wnioskowania i przetwarzania informacji, podejmowanie decyzji, a w dalszym etapie koordynacje ruchów.
Mimo, że większość z tych czynników zachodzi w sposób nieświadomy, wykazano, że człowiek może intencjonalnie kierować swoim działaniem.
Badania Terelaka: wpływ stresu na podejmowanie decyzji na poziomie uwagi wzrokowej (trzy mechanizmy uwagi: detekcyjny, orientacyjny, podtrzymujący); wniosek - wraz ze wzrostem trudności zadania spadał poziom wykonania zadania pierwszoplanowego, wzrost siły dystraktora nie powodował dużego pogorszenia poziomu wykonania
Badania Szczechury i Malawskiego: wpływ złożoności zadania jako źródła stresu na procesy uwagi selektywnej i psychomotorykę pilota; stres związany z sytuacją pogarsza funkcjonowanie ww. Elementów.
Modele opisujące zależności zachodzące między równoczesnymi zadaniami:
Podział możliwości - podział możliwości przetwarzania danych i reagowania.


(…)

… i Malawskiego: wpływ złożoności zadania jako źródła stresu na procesy uwagi selektywnej i psychomotorykę pilota; stres związany z sytuacją pogarsza funkcjonowanie ww. Elementów.
Modele opisujące zależności zachodzące między równoczesnymi zadaniami:
Podział możliwości - podział możliwości przetwarzania danych i reagowania.
Przewężenie - istnieją sytuacje, w których równoległość zadań nie może zachodzić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz