Przywrócenie terminu - strona 8

Orzeczenia WSA i odwołania od orzeczeń

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1281

o przywrócenie terminu albo odmowie jego przywrócenia, na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

postępowania cywilnego, spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu do dokonania...

Postepowanie administracyjne 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1337

. przez przywrócenie terminu, dopuszczenie dowodu umożliwienie dodatkowego wypowiedzenia się, rozpoznanie wniosku...

Testy- postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1113

:   A)  może złożyć prośbę o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu...