Przystawanie - strona 19

Komunikowanie społeczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 8582

Dlaczego ludzie przystają do grup? Przyczyna - Korzyści bezpieczeństwo - grupa zmniejsza osamotnienie, ludzie...

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8750

. - Administracyjny (ten system nie przystaje do rozwiązań demokratycznego państwa prawnego, albowiem w systemie...

Nauka administracji - wykłady

 • Puławska Szkoła Wyższa
 • dr Hanna Spasowska-Czarny
 • Nauka administracji
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 5936

- liczebność zespołu koreluje (przystaje) ze stopniem zaspokojenia potrzeby łączenia się w grupy i uczestnictwa...

Rodzaje nauk, dedukcja, indukcja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2681

sączy się światło. Jestem zainteresowany i przystaję – słyszę odgłosy i patrzę przez dziurkę od klucza...

Sternberg, temat 4-9

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2562

sachs - różnorodne przystające pary (sygnalizacja chęci wypowiedzi) POZNAWCZY KONTEKST Schank i Abelson...