Przychody finansowe - strona 16

Opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

operacyjnej [F+G-H] J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Wynik z działalności gospodarczej [I+J-K] M...

Biznes plan - San

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

operacyjny (1-2) 611.222,- 642.075,- 679.576,- 761.690,- 846.593,- 4. Przychody finansowe 1.500,- 1.640...

Dźwignia finansowa

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2079

ze strukturą kapitałów, jak: przychody finansowe, czynnik losowy (zyski i straty nadzwyczajne), polityka...

Podstawy rachunkowości

  • Rachunkowość
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2457

- przychody finansowe); koszty uzyskania przychodów (710 - koszt własny sprzedaży produktów, 755 - koszty...

Rachunkowość (16 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

operacyjne Wynik z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik z działalności...