Przewodniczący Rady Europejskiej

note /search

Rada Europejska - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1512

się w Brukseli, chyba że przewodniczący Rady Europejskiej za zgodą Rady do Spraw Ogólnych lub Komitet Stałych...

Rada Europejska - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1736

. Przewodniczący Rady Europejskiej: a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace; b) zapewnia...

Rada Europejska

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1813

Przewodniczącego Rady Europejskiej obejmują (art. 15 ust. 6 TUE): przewodniczenie Radzie Europejskiej i prowadzenie...

Najważniejsze traktaty

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

w Radzie UE, nowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i ministra spraw zagranicznych UE (msz UE...