Przewodnictwo elektryczne - strona 12

Separacja magnetyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Mineralurgia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2093

. Wykorzystuje się w tym celu własności fizyczne minerałów takie jak gęstość, przewodnictwo elektryczne...

Miedź i jej stopy - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

obni¿a znacznie przewodnictwo elektryczne. Z tego powodu w elektronice i elektrotechnice u¿ywa siê...

Komórka zwierzęca

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1393

dla przewodnictwa elektrycznego bodźców; żywa błona komórkowa jest spolaryzowana, szczególnie...

Podstawowe pojęcia chemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

) kierunku - jon (sieć jonowa - NaCl) w krysztale(łupliwość, przewodnictwo elektryczne) - cząsteczka (sieć...

Chemia fizyczna - sprawozdanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Bożena Parczewska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2625

w tym celu określić np. na podstawie pomiarów przewodnictwa elektrycznego roztworów, stopień dysocjacji...

Wiązanie chemiczne w kryształach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

gęstość), plastycznością i przewodnictwem elektrycznym np. miedź, srebro. kryształy molekularne...

Metalurgia-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Masalski
 • Chemia materiałów
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2226

Gęstość Podatność magnetyczna Przewodnictwo elektryczne Właściwości powierzchniowe Sposób wykorzystania...