Separacja magnetyczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Separacja magnetyczna-opracowanie - strona 1 Separacja magnetyczna-opracowanie - strona 2 Separacja magnetyczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wrocław , Politechnika Wrocławska
Wydział Górniczy
Sprawozdanie z laboratorium z podstaw mineralurgii
Separacja magnetyczna
Wykonali:
1. Wstęp
W trakcie przeróbki dla uzyskania określonego surowca korzysta się z rozdziału kopalin na frakcje będące grupami ziaren o różnej zawartości substancji użytecznej. Wykorzystuje się w tym celu własności fizyczne minerałów takie jak gęstość, przewodnictwo elektryczne, podatność magnetyczna.
Jedną z metod stosowanych w przeróbce kopalin jest separacja magnetyczna. Wykorzystuje ona różnice podatności magnetycznej właściwej substancji w polu magnetycznym, gdzie działają siła grawitacji i siła magnetyczna. Przy odpowiednim natężeniu pola magnetycznego siła ta dla ziaren o dużej podatności może osiągnąć znaczne wartości. W takim przypadku może nastąpić odchylenie toru ziarna. Odchylenie to spowoduje z kolei rozdział ziaren według ich podatności magnetycznej na silniej i słabiej magnetyczne.
Sprawność procesu separacji magnetycznej zależy od:
rodzaju ziaren znajdujących się w nadawie
natężenia pola magnetycznego
wielkości ziaren
objętościowego natężenia przepływu nadawy w separatorze
rodzaj separacji (na mokro, czy na sucho)
wielkości i ilości kul stalowych między biegunami elektromagnesu.
2. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą oraz aparaturą wykorzystywaną przy separacji magnetycznej. Wykonanie badania sprowadza się do rozdziału minerałów w zależności od podatności magnetycznej na separatorze magnetycznym. Uzyskane wyniki były podstawą do oceny jakościowego i ilościowego procesu wzbogacania.
3.Część doświadczalna
3.1 Materiały i urządzenia
Do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego wykorzystywane były następujące materiały i urządzenia:
separator magnetyczny mikroskop do oceny składu mineralnego piasek drobnoziarnisty „Biała Góra”
woda do sporządzania zawiesiny wodno-piaskowej
naczynia pomocnicze
zlewka
tryskawka z wodą.
3.2 Metodyka
Odważono 25g piasku „Biała Góra” i sporządzono z niego zawiesinę wodno-piaskową. Następnie zawiesinę tę poddano pod działanie pola magnetycznego w separatorze magnetycznym. Kolejno wydzielono z tej samej nadawy trzy koncentraty powstałe przy trzech różnych poziomach pola magnetycznego (podawane natężenie 2A, 4A, 6A). Z każdego koncentratu pobrano próbkę i pod mikroskopem określono jakościowy i ilościowy skład mineralny. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono bilans.


(…)


16
40
42
63
11,22
19,59
Frakcja3
6
2
8
48
56
119
7,48
27,07
Fr.niem.
13
52
52
84
203
72,93
72,93
Nadawa z bilansu
25
100
100
λ=59,86
100
100
4.Wnioski Granity z rejonu Płyty Strzegomskiej składają się głównie ze skalenia sodowo-potasowego, kwarcu i biotytu. Zanieczyszczeniem tego materiału jako surowca dla ceramiki są związki żelaza - głównie biotyt. Skalenie i kwarc są minerałami wykazującymi własności diamagnetyczne, zatem z punktu widzenia technologii są minerałami niemagnetycznymi, natomiast biotyt jest minerałem wykazującym dość silne własności magnetyczne i zaliczany jest do materiałów antyferromagnetycznych.
Siła oddziaływania pola magnetycznego na ziarno rośnie wraz ze wzrostem podatności magnetycznej, natężenia, jak również zakrzywienia linii sił pola magnetycznego. Przy odpowiednim natężeniu pola magnetycznego następuje odchylenie toru ziarna, co z kolei powoduje rozdzielenie ziaren w zależności od ich podatności magnetycznej. Zachowanie to charakteryzuje właściwa podatność magnetyczna, od różnicy której, dla rozdzielanych substancji zależy ostrość procesu wzbogacania. Tabela 1. Bilans dla magnetytu
Nazwa produktu
Natężenie prądu [A]
γ [g]
γ [%]
Σ γ [%]
λ [%]
γ*λ [%]
Σ γ*λ [%]
β…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz