Flotacja miedzi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Flotacja miedzi-opracowanie - strona 1 Flotacja miedzi-opracowanie - strona 2 Flotacja miedzi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Wstęp
Flotacja jest jedną z metod rozdziału mającą zastosowanie do bardzo drobnych ziarn mineralnych. Dokonywana jest w zawiesinie minerałów w wodzie i polega na selektywnym przyczepianiu się ziarn mineralnych zawieszonych w wodzie do rozproszonych w tej wodzie pęcherzyków powietrza. Powstający agregat pęcherzyk powietrza-ziarno jest Iżejszy od wody i wypływa na powierzchnię zawiesiny. Flotacja stosowana jest powszechnie do wzbogacania wszelkich surowców mineralnych, w których dla uwolnienia minerału użytecznego wymagane jest rozdrobienie nadawy do ziarn o wielkości mniejszej od około 0.3 - 0.1 mm. W Polsce tą metodą przerabia się całość wydobywanych rud miedzi, t.j. rocznie blisko 30 mln. Mg.
Flotacja wykonywana jest w urządzeniach zwanych flotownikami lub maszynami flotacyjnymi.
2.Cel ćwiczenia
Celem naszego ćwiczenia było zapoznanie z procesem flotacji rudy miedzi metodą flotacji czyszczących.
3. Część doświadczalna
Flotację rudy miedzi wykonuje się metodą flotacji czyszczących z wykorzystaniem zbieraczy z grupy związków tiolowych. Powoduje to osiąganie wysokich stopni koncentracji, a także wydzielanie minerałów obecnych w surowcach w stanie rozproszonym.
3.1.Materiały i urządzenia Urządzenia :
laboratoryjna maszynka flotacyjna typu - MECHANOBR,
waga techniczna,
naczynia szklane,
suszarka.
Nadawa:
Ruda miedzi z rejonu Z.G. „ Lubin ”, zmielona do uziarnienia 0,3mm.
Odczynniki:
etyloksantogenian potasu - zbieracz - w ilości 10 cm3;
α-terpineol - odczynnik pianotwórczy - w ilości 45 cm3.
3.2.Metodyka 300g zmielonej rudy miedzi wsypano do komory maszynki flotacyjnej o pojemności 0,7 dm3 i uzupełniono wodą do wyznaczonego poziomu. Komorę umieszczono w maszynce, włączono napęd wirnika i mieszano zawiesinę przez 1 min w celu pełnego zwilżenia rudy. Po dobrym zwilżeniu dodano 10 cm3 etyloksantogenianu potasu i mieszano z zawiesiną rudną przez 5 minut. Następnie dodano do zawiesiny 45 cm3 terpineolu i mieszano z zawiesiną przez 1 minutę. W trakcie mieszania z odczynnikami, na ramieniu ruchomej podstawki maszynki umieszczono naczynie na produkt pianowy ( komorę flotacyjną o mniejszej pojemności). Kolejną czynnością było częściowe otworzenie zaworu doprowadzającego zasysane powietrze. Zaobserwowano powstawanie na powierzchni zawiesiny pianę i rozpoczęto jej zgarnianie do podstawionego naczynia przy pomocy ręcznego zgarniaka. Z chwilą pierwszego zgarnięcia piany rozpoczęto pomiar czasu flotacji. Pianę zgarniano z powierzchni zawiesiny przez 10 minut uzupełniając ubytek zawiesiny w komorze przez dolewanie wody z tryskawki. Po 10 min. zgarniania piany, zamknięto dopływ powietrza i wyłączono napęd. Obniżono komorę zatrzymując ją pod wirnikiem, a następnie tryskawką spłukano ( do komory ) wirnik i jego obudowę. Pozostałość w komorze, stanowiącą odpad flotacji głównej, zdekantowano. Komorę 0,5 dm

(…)

… ( w 0,7 dm3 - odpad, w 0,5 dm3 - półprodukt I, w 0,3 dm3 - półprodukt II, w 0,2 dm3 - półprodukt III, w zlewce - koncentrat ) po dekantacji przeniesiono do szklanych naczyń i umieszczono w suszarkach do wysuszenia a następnie zważenia. 3.3. Wyniki
Tabela l . Wyniki doświadczenia flotacji rudy miedzi
Nazwa produktu
Masa Wychód Wychód sumaryczny
Zawartość Cu
Uzysk Cu
[g]
γ[%]
Σγ[%]
λ[%]
Σλ[%]
ε[%]
Σε[%]
Koncentrat
9,3
4,73
4,73
24,10
24,10
72,63
72,63
Półprodukt3
3,6
1,83
6,56
5,91
22,26
6,9
79,53
Półprodukt 2
15,4
7,82
14,38
1,36
10,44
6,92
86,45
Półprodukt 1
16,1
8,15
22,53
1,09
5,65
5,66
92,11
Odpady
152,2
77,46
100,00
0,16
1,83
7,89
100,0
Nadawa z bilansu
196,9
100,0
100,0
γ -wychód produktu , ε -uzysk miedzi w produkcie ,
λ - zawartość miedzi w produkcie,
Σλ, Σε - zawartości i uzyski miedzi kumulowane.
Na podstawie wyliczonej tabeli nr 1 narysowano krzywą wzbogacania Mayera oraz krzywą zmiany β od Σε. Przyjmuje się, że wysad hutniczy nie powinien zawierać mniej niż 20% Cu i dla takiej wartości odczytano uzysk miedzi w koncentracie równy 78,47%.
3.4. Obliczenia
Wychód koncentratu - γk α - 1,57%
Wychód odpadu - γo γo = 100 - γk = 100 - 6,16 = 93,84 %
Strata miedzi w odpadach - η
η = 100 - εk = 100 - 78,47…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz